Litigi hotare și plasarea în proprietate publică

După împărțirea județului, în  1968, Valea Uzului a făcut parte din punct de vedere administrativ din comuna Sânmartin, fapt menționat în toate documentele oficiale.

Populația din Dărmănești a făcut referire la un document din 1998 și apoi din 2001, dar acesta nu are valoare din punct de vedere juridic, deoarece nu a fost prezent nici Consiliul Județean Harghita, nici un reprezentant al comunei Sânmartin.

Localitatea face parte din comuna Sânmartin din județul Harghita, în conformitate cu legislația română în vigoare. Acest fapt este desemnat ca atare prin Legea 1968/2 de înființare a județelor din România și prin Legea 2002/103 de separare a localităților Cozmeni  și Sânmartin. Cel mai recent, prin Hotărârea de Guvern 2010/299 a fost stabilită proprietatea publică a comunei Sânmartin, inclusiv cimitirul militar.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita nu menționează că, la 15 martie 2001, la sediul oficiului s-au întâlnit reprezentanți ai Primăriei Comunei Dărmănești și ai Oficiilor de Cadastru ale județelor Harghita și Bacău.

Oficiile cadastrale ale celor două județe și ale municipiului Dărmănești au soluționat litigiul imobiliar în 2001 în favoarea județului Bacău, fără participarea reprezentanților comunei Sânmartin.

Poza I.

Adoptarea protocolului a dus la situația în care, deși Valea Uzului aparține județului Harghita, teritoriul pe care este situat face parte din județul Bacău. La începutul anilor 2000, autoritățile din județul Bacău au îndepărtat semnul de delimitare a județului Harghita de pe marginea drumului și au amplasat propriul semn la câțiva kilometri mai sus.  În martie 2019, Primăria Dărmănești a transferat cimitirul din proprietatea privată a micii localități în proprietatea publică, lucru care a fost înregistrat în ultimele zile ale lunii aprilie.

Prima acțiune în justiție a fost întreprinsă direct împotriva crucilor din cimitir, cu scopul de a opri construcția, dar crucile au fost construite până la decizia instanței.

Consiliul Județean Harghita, atât împreună cu Serviciul de Apărare Juridică Mikó Imre, cât și fără acesta, a intentat procese în legătură cu disputele de hotar.

Consiliul Județean Harghita, împreună cu Serviciul de Apărare Juridică Mikó Imre, a formulat o cerere și și-a atins scopul prin recurs, dreptul de proprietate al comunei Dărmănești a fost anulat.

Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că Primăria și-a eliberat singură autorizația de construire, în mod ilegal: documentația întocmită nu dovedea în mod clar proprietatea sa asupra terenului.

Ulterior, instanța a autorizat topografii să efectueze un studiu topografic al zonei și un raport de expertiză pentru a dovedi litigiul de delimitare.

 Autorizația de construire a crucilor a fost anulată și apoi respinsă pentru lipsă de procedură prealabilă în ceea ce privește cererea principală de intervenție.

De asemenea, municipalitatea din Dărmănești a intentat un proces împotriva Sânmartin, solicitând anularea deciziei municipalității de a declara cimitirul militar drept proprietate publică. Acest proces a fost pierdut în cele din urmă de Dărmănești, în octombrie 2020.

Tribunalul din Bacău a anulat definitiv decizia din martie 2019 a Consiliului Local Dărmănești de a declara cimitirul militar din Valea Uzului ca proprietate publică.

Curtea de Apel a respins ca nefondat și a respins recursul localității Dărmănești și al consiliului local împotriva hotărârii în primă instanță de anulare a deciziei municipale. Potrivit hotărârii, decizia actuală este definitivă.

Plasarea în proprietate publică

 • Raportul topografic a fost abandonat deoarece nu era util în acest caz.
 • Consiliul local Dărmănești solicită dovezi care să ateste proprietatea asupra clădirii pe care o revendică.
 • Aceștia au susținut că inscripțiile din 1872 nu mai sunt relevante.
 • Valea Uzului și cimitirul nu se află în aceeași zonă, cimitirul aparține de județul Bacău.
 • Toate documentele au fost depuse în prealabil: recunoașterea litigiului de delimitare între comune, conținutul documentelor emise de OCPI, dovada înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară, precum și documentele care au stat la baza emiterii HCL 20/2007 menționată mai sus, care a făcut deja obiectul analizei în dosarul nr. 972/96/2019, în care s-a luat o hotărâre, care este definitivă și se află depusă la dosarul cauzei.
 • Au solicitat respingerea cererii de suspendare a cauzei la Tribunalul București privind terenul aparținând comunei Sânmartin.
 • Aceștia declară că nu au solicitat suspendarea acesteia.
 • Consiliul Județean Harghita solicită respingerea expertizei topografice.
 • Avocatul pârâților consideră că este cu atât mai oportună administrarea probei prin expertiză topografică, cu cât toate documentele depuse la dosar de către reclamant și intervenientă se referă la Valea Uzului, iar expertiza este menită să dovedească faptul că nu există identitate între cimitir și localitate.
 • Reclamantul a renunțat la necesitatea unei expertize.
 • Se respinge cererea de audiere.
 • Recurenta solicită admiterea cererii și anularea HCL 299/2019 și HCL 29/2019 și HCL 48/2019.
 • Cimitirul de război din Valea Uzului aparține domeniului public din Sânmartin, județul Harghita, și nu din Dărmănești.
 • Acest lucru este confirmat de HG 299/2010, în care se precizează la punctul 28 din anexa 15 că cimitirul aparține domeniului public al comunei Sânmartin care a fost menținut prin HG 1351/2001.
 • Aceasta a stat la baza autorizației de construire.
 • Cimitirul este inclus printre monumentele comemorative de război din județul Harghita.
 • Prefectura județului Bacău nu consideră acest cimitir ca făcând parte din proprietatea publică a județului.