DJ1232023-04-19T15:12:25+03:00

Drumul judetean 123, pe sectorul km 21+500-41+000 asigura unicul acces pentru locuitorii comunei Sânmartin, Ciucsangeorgiu, satul Valea Uzului. Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente drumurilor județene in ceea ce privește structura rutieră, lățimile părții carosabile, precum și infrastructura de colectare, dirijare si evacuare a apelor pluviale. Sub influenţa diverselor solicitări şi a factorilor climaterici în timpul exploatării, sistemul rutier s-a degradat considerabil. Creşterea valorilor de trafic pe existentul sistem rutier a condus la accentuarea degradărilor, astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare. Deficienţele acumulate în timp, datorate efectelor fenomenelor meteo, au fost accentuate de efectele traficului şi a fenomenelor de îngheţ-dezgheţ. Deficienţele semnalate trebuie remediate pentru evitarea agravării situaţiilor care ar putea cauza creşterea costurilor de mentenanță si exploatare exponenţial cu degradările, fiind necesare și lucrările de refacere a siguranței rutiere.

Lucrările privind DJ 123 se pot  împărții în trei faze, ca intervenții  în curs de desfășurare :

1. Una dintre aceste investiții începe de la km 7 (ieșirea din comuna Sânmartin înspre Valea Uzului), până la poziția kilometrică 21+500 (până la intersecția Eghersec). Această porțiune are 14,5 km. Proiectul pentru această porțiune de drum a fost realizat în anul 2017, în care erau incluse și lucrările de reamenajare în urma inundațiilor din anul 2016 (podețe, drum,rigole).  Aceste lucrări de investiții se află în faza de achiziție publică. Detalii privind această investiție pot fi accesate pe link-ul: http://investitii.hargitamegye.ro/slide/field_starea_investitiei

2. A doua investiție – ca și continuare a primei -, de la intersecție Eghersec (km 21+500) până la limita   județului Bacău (km 41+000), în total pe o porțiune de 19,5 km, se află în faza de proiectare. Aceasta se află în faza de achiziție publică. Detalii privind această investiție pot fi accesate pe link-ul: http://investitii.hargitamegye.ro/slide/field_starea_investitiei

3. Al treilea lucru este întabularea DJ 123 de la poziția km 0+000, până la limita județului Bacău. Această lucrare a fost începută în luna mai 2019, firma câștigătoare a terminat măsurătorile topografice și a predat lucrarea către Oficiul Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita în vederea înregistrării în Cartea Funciară. Detalii privind această lucrare pot fi accesate pe link-ul: http://investitii.hargitamegye.ro/slide/field_starea_investitiei

Documentele aferente pot fi accesate aici.

ȘTIRI

Go to Top