706, 2019

07 iunie: 

Adresă către Instituția Prefectului din Județul Harghita în legătură cu comisia de delimitare. Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

406, 2019

04 iunie: 

Răspunsul Instituției Prefectului din Județul Bacău în legătură cu HCL nr 29/2019 a Primăriei Orașului Dărmănești. Răspunsul poate fi vizionat de pe acest link.

2905, 2019

29 mai: 

Adresă către Primăria Comunei Sânmartin în legătură cu comisia de delimitare. Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

2905, 2019

29 mai: 

Adresă către Instituția Prefectului din Județul Harghita în legătură cu comisia de delimitare. Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

2305, 2019

23 mai: 

Adresă către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, referitor la delimitarea teritorial-administrativă între județele Harghita și Bacău . Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

1605, 2019

16 mai: 

Adresă către Arhivele Naționale-Serviciul Județean Harghita- Referitor la documentele în legătură cu Referendumul organizat în anul 1968 în Valea Uzului . Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

1405, 2019

14 mai: 

Răspunsul Instituției Prefectului din Județul Harghita privind constituirea comisiei de delimitare a hotarului administrativ dintre Sânmatin și Dărmănești. Răspunsul poate fi vizionat de pe acest link.

1005, 2019

10 mai:

Răspunsul Instituției Prefectului din Județul Harghita privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului. Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

2903, 2019

29 martie:

Hotărârea Primăriei Orașului Dărmădești privind introducerea imobilului Cimitirul Eroilor din Valea Uzului din domeniul privat, în inventarul bunurior ce alcătuiesc domeniul public al Orașului Dărmănești. Hotărârea poate fi vizionat de pe acest link.

2901, 2019

29 ianuarie:

Adresă Primăriei Comunei Sânmartin către Instituția Prefectului din Județul Harghita. Adresa poate fi vizionat de pe acest link.

1309, 2012

13 septembrie:

Procesul verbal al Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în legătură cu delimitarea între județul Harghita și Bacău . Procesul verbal poate fi vizionat de pe acest link.

1106, 2002

11 iunie:

Adresa Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Harghita în care recunoaște că, în anul 1998 cu ocazia delimtării teritoriului administrativ Sânmartin teritoruiul Valea Uzului nu a fost delimitat, datorită faptului că timpul efectiv pentru executarea lucrării era destrul de scurt și teritoriul nu a fost cuprins in caietul de sarcini. Adrea poate fi vizionat de pe acest link.