Toate evidenţele de Carte Funciară atestă că Valea Uzului şi teritoriile de împrejurimi aparţin comunei Sânmartin. Acest fapt este confirmat şi prin Legea nr. 2 din 1968 privind reorganizarea teritorială a României.

Procesul verbal de constatare invocat de părţile din judeţul Bacău, nu are forţă legală întrucât nu s-a respectat prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996. Procesul verbal de constatare a fost întocmit şi semnat în data de25.03.1998 de către directorii O.N.C.G.C Bacău şi Harghita.

O comisie formată din reprezentanţii primăriei Dărmăneşti, OJCGC Bacău şi OJCGC Harghita în conformitate cu prevederile legii 7/1996 în data de 15.03.2001 s-a deplasat la faţa locului şi printr-un proces verbal s-a consemnat respectarea hotarelor conform prevederilor legii 2/1968.

În anul 2002 prin legea nr. 103 s-a reânfiinţat comuna Cozmeni, prin dezlipirea de la Sânmartin a localităţiilor de la Cozmeni şi Lăzăreşti. Prin articolul 2 se confirmă faptul că comuna Sânmartin, Judeţul Harghita are în componenţă satele Ciucan şi Valea Uzului.

Comuna Sânmartin solicită ca să fie restabilit hotarul între Sânmartin şi Dărmăneşti, conform evidenţelor de carte funciarã precum şi în conformitate cu delimitarea efectuată de către Oficiul de Cadastru, Proiectare şi Gospodărirea Apelor Bacău întocmit pe data de 08.09.1969.