Valea Uzului – Informații de interes public

În conformitate cu Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, Consiliul Județean Harghita, dar și președintele consiliului județean, Borboly Csaba a contactat în repetate rânduri organele competente – Ministerul Apărării, ONCE, Prefectura Județului Bacău, Primăria Dărmănești, ANCPI, Jandarmeria Române etc. – solicitând în special informații legate de cimitirul militar. Și Consiliul Județean Harghita a primit întrebări tot cu referire la legea în cauză, dar în conformitate cu aceasta, și presa a fost informată în mai multe rânduri.

 • 29.04.2019. Adresa președintelui CJH către CJBacău, informare privind întabularea abuzivă a cimitirului.
 • 02.05.2019. Adresa CJH nr.9321 către Camera de Conturi din Județul Bacău, respectiv Curtea de Conturi a României – Solicităm a ne comunica dacă UAT Dărmănești avea dreptul de a iniția cumpărare directă pentru lucrarea din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 06.05.2019. Solicitare ACUM TV informații conf. Legii nr. 544/2001.
 • 09.05.2019. Informarea Ambasadei Rusiei și Germaniei privind intervențiile din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 10.05.2019. Solicitarea documente de la Arhivele Naționale, acte despre cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 15.05.2019. BAZ Ungaria trimite lista soldaților maghiari căzuți și înhumați în Cimitirul Eroilor din Valea uzului.
 • 16.05.2019. Adresa CJH solicitare date despre referendumul din anul 1968.
 • 21.05.2019. Interviul președintelui CJH cu radio Kossuth pe tema întâmplărilor din Valea Uzului.
 • 22.05.2019. Adrese din partea CJH către Facultățile de Istorie privind comunicarea cercetările efectuate despre cimitirele eroilor români.
 • 29.05.2019. HCL Sânmartin nr.13/2019 privind închiderea Cimitirului Eroilor din Valea Uzului.
 • 31.05.2019. UAT Sânmartin comunică Programul de vizită la cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 05.06.2019. Comunicat de presă.
 • 07.06.2019. Răspuns informații conform Legii. 544/2001 pentru ACUM TV.
 • 07.06.2019. Interviu cu Bonum TV și Hír Tv, pe tema Valea Uzului.
 • 12.06.2019. Răspunsul Arhivelor Naționale ale Ungariei precum că nu s-au găsit acte privitoare la cimitirul Eroilor din Valea Uzului, decât hărți din 1894-1899 cu hotar.
 • 26.06.2019. CJH solicită informații de la Prefectul Bacău,privind atacarea HCL 29/2019 .
 • 26.06.2019. Răspunsul ANCPI ca răspuns la adresa CJH 10420/2/2019 privind cel stabilit în anul 1990,.până la soluționarea litigiului dintre cele două județe.
 • 26.06.2019. Adresă CJH către MAN, solicităm comunicarea listei soldaților români înhumați în cimitirul din Valea Uzului.
 • 26.06.2019. ONCE comunică lista soldaților înhumați în cimitirul Valea Uzului din care reiese că sunt 11 soldați la V.Uzului.
 • 03.07.2019. ONCE și MAN la adresele CJH 9866/2019 și 11399/2019, 11433/2019 în care comunică lista soldaților înhumați în cimitirul Valea Uzului din care reiese că față de evidențele CMJ Harghita întocmit în anul 1988, unde în evidențele lor figurau 146-9 de soldați români din care 19 în cimitirul Eroilor din Valea Uzului iar alții 130 înhumați în Poiana Uzului, în Cimitirul Eroilor din Vlaea Uzului sunt înhumați numai 11 soldați români.
 • 03.07.2019. Adresa Parchetului de pe Lângă Tribunalul Miercurea Ciuc ca răspuns la adresa CJH 9319/02.05.2019 adresată IJP Harghita privind construcțiile ilegale realizate în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului. Comunică strămutarea cauzei către Parchetul Moinești.
 • 10.07.2019. Președintele CJH Borboly Csaba ca persoană fizică în nume propriu solicită informații de la primarul UAT Dărmănești pe baza Legii nr. 544/2001 privind întabularea Cimitirului Eroilor din Valea Uzului de către UAT Dărmănești.
 • 10.07.2019. Președintele CJH Borboly Csaba ca persoană fizică în nume propriu solicită informații de la Jandarmerie pe baza Legii nr. 544/2001 dacă comandantul Iamandi Dan a fost agresat cu ocazia manifestărilor din 06.06.2019.
 • 10.07.2019. Președintele CJH Borboly Csaba ca persoană fizică în nume propriu solicită informații de la ONCE, pe baza Legii nr. 544/2001 date cu privire la exhumările efectuate în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 22.07.2019. Informarea președintelui CJH asupra HCL Dărmănești nr.48/2019 privind modificarea HCL Dărmănești nr.29/2019.
  23.07.2019. Răspunsul UAT Dărmănești către persoana fizică Borboly Csaba pe baza Legii nr.544/2001, trimitlista de inventar al cimitirului din Valea Uzului.
 • 24.07.2019. Răspunsul Prefectului Județului Harghita la adresa CJH nr. 15845/2019 comunică faptul că procedura de demararea în instanță a delimitării hotarelor administrativ teritoriale cade în competența UAT-urilor interesate.
 • 24.07.2019. Răspunsul Jandarmeriei Române la solicitarea informațiilor conform Legii 544/2001 al persoanei fizice Borboly Csaba, privind atrocitățile împotriva comandantului Jandarmeriei M-Ciuc, Iamandi Dan cu ocazia evenimentelor din 06.06.2019 din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 26.07.2019. Solicitare informații publice Borboly Csaba persoană fizică conf. Legii 544/2001 adresată către UAT Dărmănești privind inventarul Cimitirului din Valea Uzului, deoarece răspunsul primit anterior era nesatisfăcător.
 • 30.07.2019. Adresa de răspuns al prefectului județului Harghita la adresa CJH nr.15770/2019, ne informează că nu au demarat procedura verificării pregătirii profesionale a reprezentantului OCPI Harghita, privind incompetența în comisia de delimitare.
 • 01.08.2019. Răspunsul UAT Dărmănești la solicitarea Persoanei fizice Borboly Csaba conf.Legii nr.544/2001, trimit lista mijloacelor fixe pentru cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 02.08.2019. UAT Dărmănești solicită informații pe baza Legii 544/2001 privind autorizarea lucrărilor de contruire a celor 5 sole și 600 de cruciulițe efectuate de UAT Sânmartin în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.
 • 21.08.2019. Solicitare informații publice Borboly Csaba persoană fizică conf. Legii 544/2001 adresată către Prefectura Județului Bacău, copii de pe HCL Dărmănești între anii 2000-2018 cu privire la inventarul UAT Dărmănești.
 • 02.09.2019. Răspunsul CJH la adresa UAT Dărmănești, – rugăm să se adreseze UAT Sânmartin, fiindcă CJH nu este în posesie actelor cerute.
  02.09.2019. Răspunsul Prefectului județului Bacău la cererea persoanei fizice Borboly Csaba privind solicitarea informațiilor conform Legii 544/2001. Răspuns precum actele cerute pot fi solicitate de către instanța sau de la instituția care a eliberat.
 • 03.09.2019. Răspunsul Prefecturii Bacău la solicitarea CJH nr.9368/30.07.2019 privind atacarea HCL 29/2019, comunică faptul că clarificarea situației cimitirului este de competența instanței de contencios administrativ.
 • 17.09.2019. Răspunsul CJH la adresa MAN, trimitem actele solicitatea.
 • 20.09.2019. Adresă către MAN și ONCE rugăm să ne comunice dacă se va efectua vizită oficială în Cimitirul V.Uzului.
 • 02.10.2019. Borboly Csaba persoană fizică atacarea în instanță a prefectului Județului Bacău a refuzului de comunicare a actelor cerute pe baza Legii 544/2001.
 • 19.11.2019. UAT Dărmănești solicită informații pe baza Legii 544/2001 privind autorizarea lucrărilor de contruire a celor 5 sole și 600 de cruciulițe efectuate de UAT Sânmartin în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.