Indicator pentru delimitare a localității Valea Uzului

La data de 30 noiembrie 2020, Consiliul Județean Harghita a montat indicatoare de localitate bilingve la granițele așezării depopulate de pe Valea Uzului. Montarea lor a fost posibilă după ce Consiliul Județean Harghita a intabulat drumul județean care traversează localitatea, măsură necontestată în termenul legal la instanță. Indicatoarele care marchează limitele comunei au fost amplasate la limita localității, cu respectarea legilor în vigoare.

Indicator I.

Amplasarea indicatoarelor bilingve a fost necesară și pentru că, în cadrul litigiului privind granița și cimitirul militar, partea adversă și-a exprimat în mod repetat opinia că există o așezare Valea Uzului care aparține de comuna Sânmartin, dar care nu se află lângă cimitirul militar, ci altundeva.

În cadrul Consiliului Județean Harghita tema montării unui indicator care să marcheze granița județului este actuală încă din anul 2019 dar nefiind posibil din cauza faptului că granița face obiectul unui litigiu.

Indicator II.

Vizionarea evenimentului integral: