Cronologie – Valea Uzului

1998

 • Compania Toposervice din Miercurea Ciuc realizează harta cadastrală a localității Sânmartin , fără a include Valea Uzului. Primarul Gergely András observă acest lucru și menționează că lipsește identificarea unei suprafețe de aproximativ 77 de hectare.

2006


2010

 • S-a mai încercat o negociere între părți, iar întâlnirea a avut loc în Ghimeș-Făget la data de 20 decembrie 2010. Cu toate acestea, părțile nu au ajuns la un consens comun și au convenit să se întâlnească în data de 10 ianuarie 2011, însă această întâlnire nu a avut loc în cele din urmă.
 • A început un program cadastru național care urmărea clarificarea frontierelor administrative. În cadrul acestui program era inclusă și disputa teritorială dintre Dărmănești din județul Bacău și Sânmartin din județul Harghita, însă programul nu a fost realizat.

2012

 • O Adresă a fost trimisă către prefectul județului Harghita pentru rezolvarea problemei frontierei.
 • 2012. octombrie 9 Prefectul județului Harghita a început discuțiile pentru clarificarea litigiului privind frontiera invitând părțile implicate la o întâlnireîn data de 10 octombrie 2012 în Ghimeș-Făget, În cadrul acestei întâlniri s-a decis să se adreseze instanței în această problemă.
 • Un proces-verbal al întâlnirii dintre oficiile cadastrale ale celor două județe a fost întocmit, dar reprezentanții județului Harghita nu l-au semnat, semnalând că litigiul privind frontiera dintre cele două județe este în discuție.

2013

 • O adresă a fost trimisă către prefectul județului Harghita pentru rezolvarea problemei frontierei dintre cele două județe.
 • 18 februarie 2013.:s-au desfășurat discuții între autoritățile locale ale localităților implicate în litigiul teritorial dintre județele Harghita și Bacău: Sânmartin, Leliceni, Ciucsângeorgiu, Păuleni Ciuc, Frumoasa.

2014

 • O adresă a fost trimisă către prefectul județului Harghita.
 • O adresă a fost trimisă către Ministerul de Interne, în care Consiliul Județean Harghita solicită includerea problemei în ordinea de zi.
 • 26 august 2014 s-a comemorat eroii războaielor mondiale în Valea Uzului. Eroii bătăliilor din Valea Uzului din Primul și Al Doilea Război Mondial sunt comemorați în fiecare an pe 26 august în acest loc. (Link-uri de presă relevante: maszol.ro, borbolycsaba.ro)

2017

 • 22 septembrie 2017 a avut loc o consultare la Sânmartin între Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, și reprezentanții ai consiliului județean, cu primarii Gergely András din Sânmartin, György József din Ciucsângeorgiu și András Zoltán din Plăieși de Jos, precum și cu conducătorii comunităților locale. (Link relevant: borbolycsaba.ro)

2018

 • În anul 2018 Consiliul Județean Harghita în scrisoarea cu numărul 2012/882 a solicitat punctul de vedere al Oficiului Cadastral Județean Harghita cu privire la apartenența teritoriului din Valea Uzului. De asemenea, s-a menționat că conform prevederilor Legii nr. 1968/2, localitatea Valea Uz face parte din comuna Sânmartin. Directorul general al Oficiului Cadastral Național, împreună cu directorul cadastrului din județele Bacău și Harghita, a hotărât să ia în considerare planurile cadastrale ale Fundației Cadastrului Național din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, care coincid cu poziția susținută de Oficiul Cadastral Județean Bacău, în timp ce Oficiul Cadastral Județean Harghita nu poate susține o altă abordare.
 • 24 iulie 2018: Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a efectuat o inspecție pe teren în Valea Uzului și s-a consultat cu primarii György József , Gergely András și Szántó László împreună cu Becze István, consilierul județean, și cu colegii responsabili din Consiliul Județean, în legătură cu drumul județean cu marcajul DJ 123.(Link relevant: borbolycsaba.ro)
 • 25 iulie 2018:În ziua următoare, pe 25 iulie, discuțiile au continuat la sediul Consiliului Județean din Miercurea Ciuc, unde au fost invitate asociațiile de proprietari și reprezentanți ai industriei forestiere relevante. (Link asociat:
 • 3 octombrie 2018: Părțile interesate s-au adunat la Primăria din Miercurea Ciuc pentru a ajunge la un acord cu privire la condițiile de reabilitare pe termen scurt și lung a drumului județean cu marcajul 123, care duce spre Valea Uzului, și pentru a menține accesibilitatea acestui drum. (Link asociat: borbolycsaba.ro)

2019

 • 23 ianuarie 2019.: Discuții referitoare la Valea Uzului cu primarul local, biroul președintelui CJHR.
 • Corespondență internă cu colegii privind discuțiile referitoare la Valea Uzului, la care a participat și primarul din Sânmartin.
 • Consultări interne cu colegii privind tema Valea Uzului, biroul președintelui CJHR.
 • 29 ianuarie 2019.: Primarul din Sânmartin Cu numărul de cerere 2019/126, se adresează în scris prefectului județului Harghita cu cererea de a înființa o comisie de mediere în vederea soluționării prietenoase a situației, pe baza Legii 1968/2 și a hărților cadastrale, precum și a scrisorilor dintre Harghita și Biroul Cadastrului Național.
 • 8 aprilie 2019.: Scrisoarea din Sânmartin către Dărmănești: se solicită oprirea construcției în cimitirul din Valea Uzului și restaurarea stării inițiale.
 • 12 aprilie 2019.: Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, ia cunoștință în acea zi despre lucrările efectuate în Valea Uzului, iar prefectul promite că va pune problema pe ordinea de zi.
 • 25 aprilie 2019.: Pe 25 aprilie, Sânmartin se adresează din nou către Dărmănești, Borboly Csaba depune o plângere în legătură cu distrugerea din cimitirul din Valea Uzului.
 • 28 aprilie 2019.: Corespondență cu J. K. în legătură cu profanarea cimitirului militar din Valea Uzului, cu președintele Asociației de Tradiții de Onoare Secuiești Virtus.>
 • Corespondență internă cu colegii, pregătirea materialelor de fundal, exemple, cazuri, soluții.
 • Corespondență internă cu colegii, dorim să publicăm o invitație adresată lui Jakab Kevend, referitoare la profanarea cimitirului militar din Valea Uzului.
 • Corespondență internă, răspuns către J. K., că lucrăm la caz, atașând scrisoarea trimisă la prefectură pe 11 aprilie, invitație la colaborare.
 • Corespondență internă cu Gergely András, primarul din Sânmartin, referitoare la invitație.
 • 29 aprilie 2019.: Scrisoarea Consiliului Județean Harghita către Consiliul Județean Bacău, în care se menționează că comuna Dărmănești a inclus în inventar terenul cimitirului din Valea Uzului. Locuitorii din județul Harghita solicită ca decizia referitoare la acest lucru să nu fie înaintată guvernului pentru a fi promulgată până când disputa nu este rezolvată (cimitirul face parte din patrimoniul public al comunei Sânmartin ); prefectul județului Harghita trebuie să intervină în această problemă. B
 • Corespondență internă cu Gyopár Fenya cu privire la Legea din 1997 privind protecția monumentelor – legi și hotărâri ale parlamentului.
 • Corespondență internă cu Gyopár Fenya, Departamentul de Supraveghere a Bunurilor Culturale, propunere de fundamentare juridică http://oroksegvedelem.kormany.hu/jogi-hatter
 • Corespondență internă Fenya Gyopárral, Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, din 25.05.2018 – Lege5.ro https://lege5.ro/Gratuit/gmyteojxhazq/acordul-intre-guvernul-romaniei-si-guvernul-republicii-polone-privind-mormintele-de-razboi-din-25052018
 • Corespondență internă Fenya Gyopárral Autorizarea constructiilor din zona de protectie a monumentelor istorice, in curs de reglementare https://www.arenaconstruct.ro/autorizarea-constructiilor-din-zona-de-protectie-monumentelor-istorice-curs-de-reglementare/
 • Corespondență internă cu Gyopár Fenya, Autorizatie de construire. Lipsa titlului de proprietate al solicitantului. Anulare | Decizii și sentințe contencios/fiscal – Curtea de Apel Cluj (2014)https://legeaz.net/spete-contencios-ca-cluj-2014/autorizatie-construire-lipsa-titlu-proprietate-986-2014
 • Corespondență internă cu Gyopár Fenya, Dezincriminarea infracțiunii de a executa lucrări fără autorizație de construire la monumente istorice generează vid legislativ, astfel de fapte neputând fi nici sancționate. Consecințe juridice – Hotnews Mobile http://mobile.hotnews.ro/stire/22797921
 • Corespondență internă cu Gyopár Fenya, Executarea de lucrări fără autorizație de construire la imobilul cuprins în zona de protecție a unui monument istoric de importanță națională. Distrugerea unei locuințe preistorice. Încadrare juridică | Revista Pro Lege http://revistaprolege.ro/executarea-de-lucrari-fara-autorizatie-de-construire-la-imobilul-cuprins-zona-de-protectie-unui-monument-istoric-de-importanta-nationala-distrugerea-unei-locuinte-preistorice-incadrare-juridica/
 • Scrisoare către Primăria Dărmănești pentru a solicita documente în format electronic în conformitate cu Legea 544/2011. Scrisoarea este atașată și enumerată în conținutul scrisorii. În calitate de persoană privată..
 • Corespondență internă cu Kelemen Hunor, Tánczos Barna și Korodi Attila referitoare la scrisoarea trimisă Primăriei Dărmănești pentru a solicita documente în format electronic în conformitate cu Legea 544/2011.
 • Corespondență internă cu Tánczos Barna, în care acesta solicită clarificări privind motivul pentru care nu am cerut informații atunci când am aflat despre situația din Valea Uzului.
 • Corespondență internă cu Tánczos Barna, în care răspundem domnului Tánczos că am trimis o scrisoare și am informat pe toată lumea atunci când am aflat despre pregătirile făcute.
 • Corespondență internă cu Fenya Gyopár, referitoare la Patrimoniul Cultural, , Protecția Monumentelor și Moștenirea Culturală în Ungaria: istorie instituțională, perspective, opinii.
 • Corespondență internă cu Fenya Gyopár,, Fwd: Acord-Italia-morminte.pdf, ACORD între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, csatolva a tanulmány
 • Corespondență internă cu Fenya Gyopár, LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, csatolva a törvény
 • Corespondență internă cu Fenya Gyopár, „Ordin_cimitire_1472447871 , Ordin regulament privind Organizarea si Administrarea Cimitirelor Militare , csatolva
 • Corespondență internă cu Fenya Gyopár, HG 1705 29/11/2006 – Portal Legislativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/77930#id_artA17
 • Corespondență internă cu Fenya Gyopár,STUDIU DE CAZ: Imobil construit fără autorizaţie https://legestart.ro/studiu-de-caz-imobil-construit-fara-autorizatie/
 • Corespondență internă cu Tibor András Szász, unchiul, Tibor András Szász a fost preot militar în tabăra soldaților din Valea Uz, el i-a înmormântat. Teoretic, succesorul legal al drepturilor funerare și orice informație de care are cunoștință să fie furnizată.
 • Continuarea corespondenței interne cu Tibor András Szász, mulțumiri pentru informații
 • Corespondență internă cu Tibor András Szász, în legătură cu Valea Uz.
 • Comunicare serioasă și responsabilă. Separarea problemei mormintelor din Primul și Al Doilea Război Mondial.
 • Corespondență internă cu Bedő Zoltán președintele Asociației Jurnaliștilor Maghiari din Ținutul Secuiesc, cere să comunicăm poziția noastră referitoare la confiscarea cimitirului militar din Valea Uzului de către primăria din Dârjiu, prin email.
 • Corespondență internă cu Winkler Gyulavál- acțiune comună în cazul cimitirului militar din Valea Uzului.
 • Corespondență internă Acțiune comună în cazul cimitirului militar din Valea Uz, distribuție, listă de corespondență pentru biserici și consilieri județeni
 • Corespondență internă cu Kelemen Hunor; Barna Tanczos; Attila Korodi; Porcsalmi Bálint; Forro Gyongyver – Acțiune comună în cazul cimitirului militar din Valea Uzului
 • Corespondență internă cu Kelemen Hunor referitoare la scurtmetrajul realizat https://www.facebook.com/probahirportal2015/videos/408268203059012/
 • Corespondență internă cu Csata Orsolyá, referitoare la posibilitatea difuzării filmului realizat la televiziunea Erdély Tv, – https://www.facebook.com/probahirportal2015/videos/408268203059012/
 • Corespondență internă cu colegii referitoare la anunțul ce urmează a fi postat pe pagina de Facebook
 • Corespondență internă cu echipa Serviciului de Presă referitoare la anunțul ce urmează a fi postat pe pagina de Facebook
 • Corespondență internă internă cu colegii din departamentul de comunicare, pentru a armoniza textul invitației pentru vizitarea cimitirului militar din Valea Uz, în data de 1 mai, începând cu ora 9, împreună cu candidatul la Parlamentul European Winkle Gyula
 • Corespondență internă în legătură cu informațiile semnalate de unul dintre membrii echipei (Demeter Sándor Lorand), apoi clarificarea acestora cu Bálint András, referitoare la achiziționarea directă și SEAP https://infocentrum.ro/Executie_lucrari_de_contruire_monument_cimitir_international-235243-1.html?fbclid=IwAR0fEQrkJjPh76TS5-X6ehVrmeFAWYD6e2H4R1vMft2sqLd93PQcm2fY6Oo
 • Corespondență internă pentru încărcarea materialelor pe , uz.hargitamegy.ro oldalra
 • 30 aprilie 2019: Scrisoare de la Kelemen Hunor către Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, consultare
 • Corespondență internă cu Gergely András, în care transmit informațiile primite de la Szász Tibor András și îl încurajăm pe primar.
 • Răspuns dat de Bedő Zoltán, președintele Asociației Jurnaliștilor Maghiari din Ținutul Secuiesc, la întrebările adresate, în cadrul unei corespondențe interne.
 • Primarul Gergely András cere ca, din partea CJHR, să trimitem o scrisoare la Biroul Cadastral Bacău, deoarece a observat că pe site-ul ANCPI terenul respectiv a fost deja colorat în galben… astfel că, indiferent de sărbători, ei au lucrat în această problemă și au înregistrat deja cartea funciară.
 • Corespondență cu primarul Gergely András, informându-l că vom trimite o scrisoare și la Biroul Cadastral Bacău.
 • Corespondență cu primarul Gergely András în legătură cu informațiile primite de la Szász Tibor András, primarul menționează că caută un avocat bun care să preia cazul și să meargă înainte.
 • Corespondență cu primarul Gergely András, în care acesta solicită ajutor pentru formularea aspectelor juridice.
 • Corespondență cu Borboly Melinda despre Articolul 383, Profanarea cadavrelor sau mormintelor
 • (1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru sau a cenușii rezultate în urma incinerării acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Detalii: https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-383
 • Se înregistrează o solicitare de la Csaba Gáspár, locuitor al municipiului Târgu Mureș și avocat, cu privire la Cimitirul Militar Valea Uzului. Ce scrie: „În cazul cimitirului militar, părerea mea este că se comite o infracțiune conform Codului Penal, care prevede că trebuie depusă o plângere penală împotriva autorului necunoscut, din păcate, aceasta este soluția.
 • 1 mai 2019: Notificare către primarul Gergely András cu privire la scrisoarea lui Kelemen Hunor adresată Vioricăi Dăncilă.
 • Trimiterea către primarul Gergely András a scrisorii lui Kelemen Hunor privind Cimitirul Militar Valea Uzului.
 • Cerere din partea locuitorilor din Harghita pentru amânarea ceremoniei de inaugurare planificate pentru data de 17 mai în cimitirul militar Valea Uzului.
 • Miercuri dimineață, Gergely András, primarul din Sânmartin, însoțit de europarlamentarul Gyula Winkler și senatorul Barna Tánczos, a vizitat cimitirul militar Valea Uzului, pe care ei îl întrețin de ani de zile. În ultimele zile, autoritățile locale din Dărmănești au înregistrat terenurile, mormintele și au instalat monumente funerare pe mormintele soldaților maghiari căzuți în Primul Război Mondial, ceea ce a justificat vizita din 1 mai.
 • Discuție cu preotul din Sânmartin, la Sântmartin.
 • Discuție cu consiliul bisericii din Sânmartin, la Sântmartin.
 • Înregistrare audio care indică că în 1968 a avut loc un referendum în școala din Valea Uzului, după regionalizare, în care 100% dintre locuitorii din Valea Uzului au votat ca Valea Uzului să aparțină de (Raionul Ciuc). Există un protocol despre acest lucru, probabil, primarul Gergely András a promis că se va verifica dacă există.
 • Înregistrare audio care menționează că în 1968 a avut loc un referendum și s-a dat sarcina colegilor avocați să verifice dacă există un astfel de protocol.
 • Corespondență internă cu presa.Trebuie acționat la trei niveluri împotriva profanării cimitirului Valea Uzului, a trimis scrisori către primarii din zona Ciuc, viceprimarii din zona Ciuc, Miercurea Ciuc, Sâncrăieni, și preoților catolici din zona Ciuc.
 • Corespondență internă cu serviciul de presă, atașând fotografii cu Valea Uzului. Lucrăm la trei niveluri pentru a opri profanarea cimitirului Valea Uzului. La nivel local și județean, solicităm verificarea înregistrării rapide a terenului realizată în ultimele zile de către locuitorii din Dormánfalva. Senatorul Barna Tánczos vorbește în Parlament, în timp ce europarlamentarul Gyula Winkler caută soluții în instituțiile europene privind ocuparea ilegală a terenului. Nu putem permite nimănui să construiască pe mormintele eroilor noștri.
 • Corespondență internă cu Bedő Zoltán, trimiterea răspunsului la întrebările adresate prin e-mail de către președinte
 • Corespondență internă cu Lukács Bence, care primește informații de la arhivarul principal Gottfried Barna de la Arhiva Națională Maghiară, Filiala Județeană Szabolcs-Szatmár-Bereg, privind cronologia evenimentelor și a cimitirului militar din Valea Uzului (1916-1918).
 • Transmiterea informațiilor primite de la Lukács Bence despre începuturile cimitirului din Valea Uzului către primarul din Sânmartin
 • Trimiterea materialelor menționate mai sus către Korodi Attila și persoanele implicate, Benkő Erika
 • Jurnalistul Farkas Endre (Maszol) solicită prin scrisoare să-i fie transmise materialele de presă referitoare la discuția de astăzi, deoarece nu poate fi prezent la Sânmartin
 • Corespondență cu Serviciul de Apărare a Drepturilor Mikó Imre, care acuză că Cimitirul Militar Valea Uzului a fost preluat ilegal. Serviciul de Apărare a Drepturilor Mikó Imre publică periodic un buletin de știri în limba engleză în scopul de a atrage atenția opiniei publice internaționale asupra discriminării și încălcărilor de drept suferite de comunitatea maghiară din Ținutul Secuiesc și Transilvania.
 • Corespondență cu Péter Zoltán. În anexă se trimite Legea nr. 379/2003 privind cimitirele militare. Sunt evidențiate cu culori secțiunile importante. Paragraful 16 este deosebit de relevant în acest caz.
 • Petiționline, consultare cu serviciul de presă pentru a crea o petiție separată în limba română și engleză și pentru a o atașa.
 • Consultare internă privind comunicatul de presă din Sânmartin în care se solicită amânarea ceremoniei de inaugurare planificate de către locuitorii din Dărmănești.
 • Ședința și atribuirea de sarcini la HMT
 • Elaborarea unei scrisori de răspuns pentru primarul din Dărmănești
 • Primarul din Sânmartin pregătește cronologia evenimentelor
 • 2 mai 2019: Levél Scrisoare către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), în care Consiliul Județean Harghita face o plângere în legătură cu umplerea șanțului de lângă drumul județean. Depunere de plângere la Poliția Județeană Harghita cu privire la situația drumului.
 • Scrisoare către ANAP (Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice) și Curtea de Conturi pentru a revizui licitația orașului Dărmănești, care a fost organizată pentru realizarea crucilor.
 • Téma alább. Asociația Cultul Eroilor – Comitetul Central Bucuresti, în 1926 și 1927, a depus efortul de a identifica și înhuma un număr suplimentar de 793 eroi inamici. Totodată, Cultul Eroilor a îngrijit lucrările realizate anterior de armata ungară, pregătind cimitirul și pentru ulterioare înhumări de oseminte, dacă se vor afla. S-au realizat lucrări generale de îngrijire generală a cimitirului, ridicându-se gard de 2 metri, construindu-se alei cu pietriș, poartă de acces cu însemnele asociației, ridicarea unei capele pentru slujire religioasă. Dat fiind că aici se găsesc oseminte din cele 4 armate beligerante ale primului război mondial, respectiv 7 naționalități, cimitirul a căpătat denumirea de Cimitirul Internațional al Eroilor, denumire păstrată până astăzi. https://cimitirul-international-valea-uzului.business.site/?fbclid=IwAR31QtO-30lZ-8scvDOt48rUfmC12WA6ISWGwOkyeMOJD9uWAjw1oWrYpsoű
 • Întâlnire referitoare la Valea Uzului în biroul Președintelui CJHR.
 • Discuție internă cu Tánczos Barna pe baza subiectului menționat.
 • Corespondență cu Gergely András în legătură cu ședința Consiliului de la Darmanest, atașată link-ul:
 • Corespondență în legătură cu ședința Consiliului de la Dărmănești, Ministerul Culturii a alocat 65.000 de lei.
 • Discuție internă în legătură cu hotărârea adoptată pe 29 martie, legată de ședința Consiliului de la Dărmănești.
 • Corespondență internă cu secretarul județului despre referendumul din Valea Uzului și materialele aferente, iar secretarul menționează că există mai multe dosare voluminoase
 • Corespondență legată de petițiile luiDan Tanase Dan Tănase care au fost trimise către Hmt, adunate și găsite
 • 15020: https://drive.google.com/file/d/18izul-wbVyi8vx_O2vqFBjmWE4-tQdQz/view?usp=sharing
 • 18533: https://drive.google.com/file/d/1fhSZfe2WBzuA7UYbqcTjVOpQwCrGV5de/view?usp=sharing
 • 19429: https://drive.google.com/file/d/1o1Qz3BdX1JKh4qMRQKaACVohcb3cmoST/view?usp=sharing
 • 21998: https://drive.google.com/file/d/1q8pLDKMA0kZCgMANlLJunjId5MZKwmv5/view?usp=sharing
 • 23076: https://drive.google.com/file/d/19FHNDOHksQaLPofNFOzgrTMB8JheTToV/view?usp=sharing
 • 2579: https://drive.google.com/file/d/1uPsTbion2jfHrun9p9MJrfxYV5GjQig7/view?usp=sharing
 • 4992: https://drive.google.com/file/d/1MRAiHifR_EU0EDhmmMNzVNzEvZE18VEe/view?usp=sharing
 • ad 21998: https://drive.google.com/file/d/1kUEVlw7oYhA6h-m2qI_n938O8pC-1VLJ/view?usp=sharing
 • ad19429: https://drive.google.com/file/d/1CNrPXo1RhWLOwvSv0-LjkqwPdkYDDegd/view?usp=sharing
 • ad4992: https://drive.google.com/file/d/1W42pLSiQM974NH23nalggq4pN_H8fGIB/view?usp=sharing
 • ad23076-05122013154550: https://drive.google.com/file/d/127wPemKfBKZjvrkExgwWnOGV0EbMhWxW/view?usp=sharing
 • Corespondență internă referitoare la Referendumul din Valea Uzului din 1968 – cu privire la juriști, juriștii solicită o prelungire de încă o zi pentru termen, deoarece există mult material, aceasta urmează să fie aprobat.
 • Corespondență trimisă de Tánczos Barna privind informațiile atașate mai jos: Gergely András, Borboly Csaba, András Gergely, privind Asociația Cultul Eroilor – Comitetul Central București, în 1926 și 1927, a depus efortul de a identifica și îngropa un număr suplimentar de 793 eroi . De asemenea, Cultul Eroilor a îngrijit lucrările realizate anterior de armata ungară, pregătind cimitirul și pentru ulterioare îngropări de oseminte, dacă se vor găsi. Au fost realizate lucrări generale de îngrijire a cimitirului, ridicându-se un gard de 2 metri, construindu-se alei cu pietriș, o poartă de acces cu însemnele asociației și ridicându-se o capelă pentru slujire religioasă. Deoarece în acest cimitir se găsesc oseminte din cele 4 armate beligerante ale Primului Război Mondial, respectiv din 7 naționalități, cimitirul a primit denumirea de Cimitirul Internațional al Eroilor, denumire păstrată până în prezent.Link către site-ul cimitirului: https://cimitirul-international-valea-uzului.business.site/?fbclid=IwAR31QtO-30lZ-8scvDOt48rUfmC12WA6ISWGwOkyeMOJD9uWAjw1oWrYpso
 • Corespondență cu Winkler Gyula, sunt trimise informații privind Valea Uzului la – Asociații din Primul Război Mondial, la forumurile enumerate mai jos:
 • Commonwealth War Graves Commission https://www.cwgc.org The president of the board is HRH Prince Edward, Duke of Kent, the chairman is the United Kingdom’s Secretary of State for Defence Gavin Williamson and the vice-chairman is Vice-Admiral Sir Tim Laurence.
 • Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) http://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html?m=1 Lidija Pliberšek, M.Sc. – PRESIDENT, Maribor Slovenia
 • German War Graves Commission https://www.volksbund.de/home.html, https://www.volksbund.de/en/volksbund.html – about in English President: Wolfgang Schneiderhan
 • The French National Office for Veterans and Victims of War https://www.onac-vg.fr, Governed by: French Ministry of Armed Forces/ Defence
 • Dutch War Cemetery Association https://oorlogsgravenstichting.nl, President: Piet Hein Donner
 • American Battle Monuments Commission http://www.abmc.gov/, Executive: Maj. Gen. William M. Matz Jr
 • Austrian Black Cross, President: LAbg. Peter Rieser, http://www.osk.at/
 • Corespondență cu colegii de la presă: La finalul ședinței de la Dărmănești (la minutul 1:25:10):https://www.youtube.com/watch?v=JNHeNAldC6k&feature=share&fbclid=IwAR10y5ZQrzbA5hgwyPGq2yzJsaaTATnskjj71mvw2fZudoHLYcNqkgANzzs&app=desktopMoise, consilier și membru al comisiei de urbanism, s-a abținut la mai multe voturi (inclusiv la rezoluția privind Valea Uzului).
 • Scrisoarea lui Albert Homonnai Márton referitoare la acțiunea comună în cazul cimitirului militar de la Valea Uzului, corespondență.
 • Consultare internă: Pe baza scrisorii lui Albert Homonnai Márton, în care acesta face sugestii privind „Acțiunea comună în cazul cimitirului militar de la Valea Uzului”, președintele trimite documentul către avocați pentru a le prezenta arhiva propunerilor făcute de proiectant. Sugestiile sale includ:
 • 1)Toate planurile de sistematizare realizate după 1968 referitoare la toate localitățile din Ciceu Mare trebuie să se regăsească în arhiva Consiliului Județean, sub denumirea de „Schita de Sistematizare a Localitatii” (SSL), cunoscută acum sub numele de PUG (Plan Urbanistic General).
 • 2)Documentele premergătoare înființării județului, precum și hărțile cadastrale ale zonei Uzului și a granițelor comunei trebuie căutate în arhivele Autonomiei Maghiare Mureșene și ale raionului Ciceu. Acestea trebuie să includă și harta cadastrului terenurilor (OCOT), care evidențiază granițele administrative de odinioară și cele actuale.
 • Sugestiile:
 • I.Trebuie depuse plângeri pentru ocuparea ilegală a proprietăților și pentru încălcarea respectului față de memoria celor decedați.
 • II.Este necesar să se inițieze politici pentru restabilirea granițelor administrative ale comunei înainte de înființarea județului și nu doar pentru Valea Uzului, ci și pentru toate comunele afectate.
 • 3 mai 2019:zDepunere de plângeri la Biroul Cadastral Județean Bacău, la Ministerul Administrației și Internelor, la Prefectura Județului Bacău, la Agenția Națională de Achiziții Publice, la Curtea de Conturi a Județului Bacău, la Consiliul Județean Bacău, la Primăria din Dărmănești, la Inspectoratul de Construcții Județean Bacău, la Oficiul Cadastral Național, la Ministerul Afacerilor Interne, la Prefectura Județului Harghita și la Poliția Județului Bacău, în legătură cu construcțiile ilegale .
 • Aceleași demersuri au fost făcute și în numele Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc de către Consiliul Județean Harghita.
 • Corespondentă în legătură cu o întâlnire locală desfășurată în Sânmartin, memoriu scris cu privire la angajamentele și propunerile fiecăruia pentru a evita un scandal internațional
 • Corespondență internă în legătură cu schița originală a cimitirului de la Valea Uzului, primită de la Arhiva de la Viena.
 • 4 mai 2019.: Pentru respectarea posibilităților legale, Consiliul Județean Harghita a inițiat o campanie de strângere de semnături online în legătură cu problema cimitirului de la Valea Uzului. Scopul este ca cât mai mulți oameni să-și exprime, în mod legal, nemulțumirea față de măsura unilaterală luată de Primăria din Dărmănești. Petiția poate fi vizualizată la următorul link. (Link asociat: borbolycsaba.ro))
 • Consultare cu colegii din presă, Consiliul Județean Harghita a inițiat o petiție online
 • Consultare în legătură cu petiția, AICI este linkul direct: https://www.petitieonline.com/nem_hagyjuk_az_uzvolgyi_temett
 • Consultare suplimentară cu colegii în legătură cu petiția, stabilirea detaliilor.
 • Consultare cu colegii pentru includerea documentelor extrase din arhivă pe site-ul Uz, avem 3 pagini de OPIS pregătite de avocați, și documente importante extrase din arhivă.
 • Consultare în legătură cu mesajul uniform la nivel național și regional pentru pliante, Korodi Attila, Becze Istvan, Tánczos Barna, colegii noștri din presă.
 • Consultare suplimentară internă în legătură cu mesajul uniform la nivel național și regional pentru pliante, cu colegii noștri din presă.
 • În ceea ce privește drumul județean 123, vom lansa un apel pentru activități de voluntariat cu un scurt comunicat de presă
 • Consultare internă cu colegii din presă.
 • 5 mai 2019.: Am făcut publică o solicitare pentru desfășurarea de activități de voluntariat în ceea ce privește cimitirul militar de la Valea Uzului, care este proprietatea comună a primăriei din Sânmartin și a Consiliului Județean Harghita, precum și pentru drumul județean 123, care este proprietatea Consiliului Județean Harghita. (Link asociat: borbolycsaba.ro))
 • Am trimis răspuns către B.K.A., în conformitate cu propunerile și sa exprimat recunoștința pentru munca sa.
 • Consultare internă cu A.H.M. în legătură cu scrisoarea sa din 2 mai, discutând acțiuni comune referitoare la cimitirul militar Valea Uzului și alte sugestii din partea avocaților și a personalului intern.
 • Consultare internă cu colegii de presă cu privire la conținutul petiției. Semnatarii petiției solicită oprirea lucrărilor și prevenirea ceremoniei de inaugurare programate pentru 17 mai
 • Corespondență ulterioară internă, cu colegii de presă cu privire la conținutul petiției. Semnatarii petiției solicită clarificarea lucrărilor și împiedicarea ceremoniei de inaugurare programate pentru 17
 • Scrisoare de răspuns către Nagy Balázs în baza unei scrisoare privind problema cimitirului din Valea Uzului dintr-o altă perspectivă.
 • Corespondență cu Gergely András pentru traducerea în limba română a materialelor lui Gottfried Barna, șeful arhivist, Arhiva Națională Maghiară – Filiala Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, Cronologia evenimentelor militare și unui cimitir militar, Valea Uzului (1916-1918).
 • Trimitere de informații pe care le am primimit de la Nagy Balázs dintr-o altă perspectivă cu privire la problema cimitirului Úzvölgyi către Korodi Attila, Sipos Betti, Barta Judit, Becze István, Jakab Kevend, Tánczos Barna, Tamás Sándor, Péter Ferencz, Gergely András.
 • Răspuns în urma trimiterea de informații de către Nagy Balázs dintr-o altă perspectivă cu privire la problema cimitirului Valea Uzului către Tamás Sándor..
 • 6 Mai 2019: Se acordă permisiunea pentru flashmobul Consiliului Tineretului din Háromszék.
 • Primăria Borsod-Abaúj-Zemplén cere să reprezentăm interesele lor și să-i ținem la curent cu evoluțiile
 • ACUM TV (Bacău) solicită informații în conformitate cu Legea nr. 2001/544. DJ 123.
 • Întâlnire referitoare la Valea Uzului, biroul președintelui
 • Discuție internă referitoare la Valea Uzului, prin telefon
 • Coordonare a unei conferințe de presă combinate cu flashmob la cimitirul eroilor din Valea Uz. Organizată de Consiliul Tineretului din Háromszék
 • Consiliul județean organizează o discuție internă despre sarcini:• Documentarea profanării mormintelor.
  • Colectarea articolelor de presă centrale.
  • Trebuie să se lanseze site-ul uzhargitamegye.ro.
 • Corespondență cu Kelemen Hunor în legătură cu traducerea în limba română a materialului lui Gottfried Barna, șeful arhivar al Arhivei Naționale Maghiare – Sucursala județeană Szabolcs-Szatmár-Bereg, Cronologia evenimentelor militare și un cimitir militar, Valea Uzului (1916-1918) și trimiterea acestuia către Președintele Federației.
 • Corespondență internă în cadrul grupului „kicsinaptar” referitoare la ședința consiliului, deoarece ora 2-3 ore va fi dedicată Uzului, pregătirilor necesare.
 • Pregătirea pentru discuțiile de mâine, 7 mai, referitoare la drumul către Bacău, organizarea și comunicarea acestora.
 • Corespondență internă în cadrul grupului „kicsinaptar@hargitamegye.ro” pentru a organiza diverse adunări legate de Uz.
 • Corespondență internă în cadrul grupului de pe Facebook, referitoare la Uz, informațiile trimise de Gergely András să fie publicate pe pagina Uz.
 • Corespondență cu colegii pentru a crea adresa de email uz@hargitamegye.ro pentru o comunicare mai eficientă
 • Ședința de dimineață. Prezenți: Becze I, Bodó A., Bálint A, Székely K, Chiorean A, Bara L, Fülöp O., Székely H., Szőcs Mátyás I, Barta J, Iochom Zs, Isán J. Uz este și un subiect de discuție.
 • A II-a ședință. Prezenți: Gergely András primar, Bodó A, Székely K, Bara L, Fülöp O, Chiorean A, Bálint A, Székely H, Csata O, Isán J, Barta J. Lipsă: Szőcs Mátyás István.
 • A fost creată o pagină web în limba maghiară și română care conține informații despre Uz – http://uz.hargitamegye.ro, http://uz.judetulharghita.ro.Informațiile referitoare la Uz sunt centralizate într-un singur loc.
 • Corespondență cu juriști. A fost elaborat un model de Ordonanță prezidențială pentru oprirea lucrărilor pe baza informațiilor disponibile, realizat de Vágási Alpár, Antal Renáta, Gergely András.
 • Anunțul căutării unui avocat va fi transmis presei județene și va fi postat pe pagina de Facebook. Se caută avocat! Căutăm un avocat entuziast care vede o provocare în a ajuta organizațiile civile și persoanele fizice în redactarea scrisorilor, petițiilor și rapoartelor în legătură cu problema cimitirului din Valea Uzului.
 • Corespondență internă în cadrul Consiliului Tineretului din Háromszék pentru a obține aprobare pentru conferința de presă însoțită de flashmob, în legătură cu acest lucru, se solicită consultarea ulterioară cu reprezentanții.
 • Primarul din Sânmartin a dat AVIZ pentru întâlnirea la cimitirul din Valea Uzului, care aparține unității administrativ-teritoriale Sânmartin, discuții
 • CJHR (Consiliul Județean Harghita) trebuie să aprobe o adresă prin care să aprobe acest eveniment pe DJ 123.
 • Corespondență între Gergely András, Tánczos Barna și Korodi Attila pe tema: S-au reușit deja încărcarea pe site-ul web a multor documente referitoare la Valea Uzului, există și o secțiune separată în limba română, în partea de sus, în dreapta, pot fi găsite în biblioteci. Continuăm să încărcăm în mod constant, cei care încă se ocupă de caz din grupurile parlamentare, să le trimită, încă mai avem multe lucruri din anii trecuți! http://uz.hargitamegye.ro
 • 7 mai 2019
 • Corespondență internă despre cartea trimisă de Gergely András. Colegii noștri au încărcat cartea în format flip, link-ul: https://online.fliphtml5.com/xgpjs/sjhk/
 • Discuție internă în grupul uz@hargitamegye.ro, cu colegii despre organizarea evenimentului din 12 mai: sonorizare, asigurarea locului, comunicate de presă, filme, e-mailuri pe Facebook, hărți clare pentru a ajunge și parca, reguli pe care le cerem participanților, etc.
 • Corespondență internă cu Gergely András, care informează că cererea de ordin prezidențial a fost trimisă prin e-mail către tribunalul din Bacău, atașată.
 • Corespondență internă în grupul uz@hargitamegye.ro, grup fb deoarece Gergely András a menționat că cererea de ordin prezidențial a fost trimisă prin e-mail către tribunalul din Bacău. O vom trimite și prin poștă
 • Corespondență internă cu colegii de la direcția tehnică. Construcția nu are bază legală. Răspuns la comunicatul emis de Primăria orașului Dărmănești, în răspuns la știrile apărute în mass-media despre construcțiile care au loc în cimitirul eroilor. Primăria Dărmănești a emis un comunicat de presă pe data de 6 mai 2019.
 • Corespondență internă cu colegii de la direcția tehnică, avocați și jurnaliști. Tema: Construcția nu are bază legală. Răspuns la comunicatul emis de Primăria orașului Dărmănești, în răspuns la știrile apărute în mass-media despre construcțiile care au loc în cimitirul eroilor. Primăria Dărmănești a emis un comunicat de presă pe data de 6 mai 2019.
 • Corespondență internă cu jurnaliști, politicieni. Se transmite apelul: Construcția nu are bază legală. Răspuns la comunicatul emis de Primăria orașului Dărmănești, în răspuns la știrile apărute în mass-media despre construcțiile care au loc în cimitirul eroilor. Primăria Dărmănești a emis un comunicat de presă pe data de 6 mai 2019. Subiect: Construcția nu are bază legală.Fiecare argument al Primăriei Dărmănești poate fi infirmat.
 • „Argumentele prezentate de primăria din Dărmănești cu privire la lucrările realizate în cimitirul militar din Valea Uzului pot fi demontate cu ajutorul documentelor care trebuie aduse la cunoștința opiniei publice,,
 • Corespondență cu Tánczos Barna și Korodi Attila, urmată de trimiterea acesteia către reprezentantul Apjok Norbert în legătură cu scrisoarea finalizată.
 • Corespondență cu Gergely András, care a găsit o scrisoare de la sfârșitul anului 2014 solicitând prefectului să inițieze acțiuni administrative, deoarece consultările nu au dus la rezultate.
 • Solicitare a unui Ordin Judiciar din partea comunei Sânmartin pentru oprirea construcției în Valea Uzului.
 • Scrisoare către reprezentantul Apjok Norbert, transmiterea poziției noastre către Ministrul Apărării
 • Scrisori către instituțiile din județul Bacău și din Dărmănești, în care solicităm identificarea modalităților pentru negocieri și întâlniri personale.
 • Scrisoare din partea Sânmartin către Biroul Cadastral al județului Bacău, solicitând oprirea înregistrării cadastrale.
 • Borboly Csaba infirmă în șir afirmațiile din Dărmănești.
 • Afirmațiile primarului din Dărmănești:
 • Cimitirul din Valea Uzului a fost amenajat în anii 1926-1927 de către Asociația Memorială a Eroilor (Societatea Cultul Eroilor), iar aici sunt înhumați soldați români, maghiari, germani, austrieci, italieni, ruși și sârbi.
 • Cimitirul din Valea Uzului se află în județul Bacău, pe teritoriul administrativ al Dărmănești conform unui document emis de biroul cadastral în 2011 (1042351/02.08.2011).
 • Lucrările actuale din cimitir sunt realizate conform planurilor din anul 1926.
 • Crucile au fost amplasate pe o zonă liberă.
 • Documentele care contrazic afirmațiile sunt următoarele:
 • Documente existente în Arhiva Națională a Ungariei, Sucursala județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, înregistrează luptele și lista celor decedați în timpul Primului Război Mondial, care au avut loc între anii 1916-1918. „Din documente reiese că primul soldat a decedat pe 14 octombrie 1916, când trupele române se aflau la o distanță de 10 km față de locul respectiv. Primii soldați decedați au fost cei ai armatei maghiare.”
 • Granița dintre cele două județe poate fi modificată doar prin lege, ceea ce înseamnă că hotărârea privind granița dintre cele două localități – Dărmănești și Sânmartin – sau granița dintre județele Harghita și Bacau poate fi luată doar prin act normativ. Până când nu are loc o astfel de modificare legislativă, se aplică Legea 2/1968 referitoare la reorganizarea județelor, potrivit căreia cimitirul se află pe teritoriul localității Sânmartin.
 • În anul 1926, în Valea Uzului exista deja un cimitir, deoarece acolo sunt înmormântați eroi ai Primului Război Mondial.
 • Hărțile militare ale cimitirului din Valea Uzului din anul 1917, păstrate în arhivele din Viena, indică faptul că crucile din beton au fost construite peste rândurile III și IV ale Cimitirului Nr. I al Regimentului 10 infanterie honvezi regal maghiar.
 • În procesele-verbale se înregistrează vizitele președintelui Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, la instituțiile administrative din Bacău:
 • Borboly Csaba l-a contactat personal pe Brașoveanu Sorin, președintele Consiliului Județean Bacău, și pe Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, în Bacău. De asemenea, a discutat cu secretarul și arhitectul șef din Dărmănești în legătură cu această problemă. A fost  raportat despre acestea la  întâlnirea din același zi la Sânmartin, în cadrul ședinței de constituire a comitetului de inițiativă format de civili interesați de cimitirul Valea Uzului, iar membrii comitetului sunt reprezentanți ai societății civile, ai partidelor politice maghiare și ai bisericilor.
 • La inițiativa Primăriei Sânmartin, a Consiliului Județean Harghita și a Asociației de Păstrare a Tradițiilor Székely Virtus, s-a înființat un comitet de inițiativă care activează în rezolvarea situației din Valea Uzului, în Sânmartin, în sala de cateheză a bisericii catolice. Inițiativa a fost susținută și de Consiliile Județene Covasna și Mureș, deoarece este o problemă deosebit de importantă pentru Ținutul Secuiesc. (Link-ul asociat: borbolycsaba.ro)
 • „Într-o manieră josnică, primarul din Dărmănești, în numele grupului care a atacat cimitirul din Valea Uzului, a comis ieri o altă gravă ilegalitate”, a declarat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita. „Fotografiile atașate demonstrează că încearcă să șteargă urmele faptei, ceea ce în România este considerat infracțiune. Orice persoană care încearcă să șteargă urmele după ce, într-un mod josnic, a distrus un porțile secuiești care nu-i aparțin, este interzisă prin lege să repare lucrurile în timpul anchetei.” (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • Scrisoarea de la Consiliul Județean  către Borsod-Abaúj-Zemplen ,T. D. președintele Adunării Județene Borsod-Abaúj-Zemplén, trimite o scrisoare atașată legată de cimitirul eroilor din Valea Uzului, în care menționează că Regimentul 10 de infanterie din Miskolc a participat și el la eliberarea Ținutului Secuiesc și că există eroi căzuți în cimitirul din Valea Uzului.
 • Consultări interne cu purtătorii de cuvânt și colegii de la presa
 • Discuții interne cu colegii de la presă cu privire la petiție și voluntariat. Text ce va a fi atașat la videoclip Pe 14 noiembrie anul trecut, am avut o discuție cu liderii asociației de proprietari afectați și cu primarul din Csíkszentmárton, Gergely András, precum și cu mai mulți colegi din Consiliul Județean, în legătură cu Úzvölgye (http://bit.ly/2GWoaXy), vizitând drumul DJ123 și cimitirul militar de la granița județului
 • Exprimați opinia la #konzultáció
 • Corespondență intenă cu dl Birta Antal clarificarea deciziei de principiu, ce alte articole ar trebui incluse?
 • 8 mai 2019, au avut loc următoarele evenimente și consultări
 • Răspuns la scrisoarea județului Borsod-Abaúj-Zemplén, asigurându-i că vom ține la curent cu evoluțiile.
 • Discuție telefonică în legătură cu Valea Uzului.
 • Consultări între Péter Ferencz, Tamás Sándor, Attila Korodi, Tánczos Barna, Ráduly Robert, Bíró Barna Botond, Barti Tihamer, Antal Árpád, Gergely András. S-a format grupul de inițiativă privind situația excepțională din Valea Uzului, iar ce ar trebui să fie inclus în comunicat.
 • Consultări interne cu reprezentanții mass-media. Sfera civilă, clasa politică și biserica se solidarizează în susținerea cimitirului militar din Valea Uzului, în legătură cu acest subiect.
 • Consultări interne cu reprezentanții mass-media și grupul de pe Facebook. Sfera civilă, clasa politică și biserica se solidarizează în susținerea cimitirului militar din Valea Uzului, în legătură cu acest subiect. Ce ar trebui să fie comunicat .
 • Consultări în urma privind  întâlnirea cu O.V. cu privire la Valea Uzului.
 • Corespondență internă cu consilierul județean SZ.A, în care se menționează că va avea loc o ședință a consiliului pe 14 sau 16 mai, referitoare la Valea Uzului.
 • Corespondență cu Babos Margit, referitoare la Valea Uzului, cu întrebările sale. Ar fi acordată autorizația pentru demolarea noilor lucrări din cimitir? Dacă da, cât timp ar dura eliberarea autorizației? Ce condiții ar trebui îndeplinite?
 • Consultări interne în urma emisiunii de vineri de la Târgu Mureș și înregistrărilor la studioul Duna TV, în legătură cu conferința de presă.
 • Corespondență cu Tamás Sándor, cu privire la ceea ce ar trebui inclus în comunicat.
 • Corespondență cu Salamon Zoltán în legătură cu cazul Uz. Președintele executiv al Partidului Civic Maghiar a prezentat poziția partidului, conform căreia, „dacă va avea loc inaugurarea, va fi și un lanț uman”, dar a exprimat speranța că măsurile paralele luate pentru normalizarea situației vor avea în cele din urmă rezultate și inaugurarea nu va avea loc.
 • Corespondență cu Péter Ferenc, Tamas Sándor, Korodi Attila, Tánczos Barna, Ráduly Róbert, Bíró Barna Botond, Barti Tihamér, Antal Árpád, Gergly Abdrás, Porcsalmi Géza pentru a stabili ce ar trebui inclus în comunicat sau cine. S-a format grupul de inițiativă pentru situația excepțională din Valea Uzului.
 • Consultări între sfera civilă, clasa politică și biserici privind sprijinul unanim acordat în cazul cimitirului militar din Valea Uzului, consultări cu reprezentanții mass-media.
 • Consultări interne cu consilierii în legătură cu discuția O.V. unul dintre subiecte fiind și cazul Valea Uzului.
 • Discuții cu colegii privind sarcinile legate de Valea Uzului.
 • Consultări interne pentru a stabili ce ar trebui inclus în comunicat, mesaj mobilizator pentru slujba ecumenică de duminică.
 • Kömény Kamilla trimite în urma discuțiilor anterioare procesul-verbal al evenimentelor din Valea Uzului și numerele de telefon.
 • Consultări în legătură cu data de 9 mai pentru conferința de presă cu grupul Facebook și reprezentanții mass-media.
 • Comunicat de presă: S-a format comitetul de inițiativă pentru situația excepțională din Valea Uzului.
 • Consultări suplimentare pentru slujba ecumenică de duminică, 12 mai, ora 15:00.
 • Consultări suplimentare cu colegii de presă pentru a decide ce ar trebui inclus în comunicat.
 • Se încep lucrările pe drumul DJ 123 Uz, colegii din domeniul tehnic informează prin corespondență internă și fotografii.
 • Consultări cu colegii de presă referitoare la cele 7 puncte ale apelului.
 • Consultări cu Barti Tihamer, Bíró Barna Botond, Becze István, Incze Csongor, Kassay Péter. Subiect: Decizie de principiu – solicitare de prezentare a propunerilor până a doua zi.
 • Consultări cu Iochom Zsolt, pe baza link-ului atașat, pentru a salva totul: https://ziarharghita
 • Consultări cu colegii de presă în legătură cu tema Valea Uzului, clarificări.
 • Consultări cu Forró Gyöngyvér, Tamás Sándor, Kovács Levente, Porcsalmi Bálint în legătură cu cimitirul de la Valea Uzului, ce fotografii să fie atașate în comunicat, confirmări pe Facebook și în media.
 • Corespondență cu Berényi Monika Regina, trimite lista soldaților români căzuți. „Bună seara, vă trimit linkul pe care l-am găsit cu privire la lista soldaților români din Valea Uzului: https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=2353018281416146&id=100001239919514&ref=m_notif&notif_t=group_post_approved
 • Între timp, am urmărit pagina Cultului Eroilor și nu există (încă) nicio listă publicată acolo.”
 • 9 mai 2019
 • Ca urmare a situației speciale, s-a înființat o comisie de inițiativă în care sunt implicați reprezentanții politici, ai societății civile și ai bisericilor istorice maghiare. Pentru data de 12 mai, s-a anunțat o slujbă ecumenică la Cimitirul Militar de la Valea Uzului, unde sunt așteptați cu drag toți cei interesați, duminică, la ora 15. (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • Scrisoare adresată ministrului de interne pentru a opri lucrările.
 • Scrisoare către ambasadele Rusiei și Germaniei.
 • Adoptarea unei hotărâri de principiu: Consiliul Județean Harghita îi mandatează pe Borboly Csaba să reprezinte instituția în problema de la Valea Uzului.
 • Ședință de consiliu în Sala de Marmură a CJ Harghita, adoptarea hotărârii: Proiect de hotărâre de principiu privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita pentru sprijinirea Comunei Sânmartin în litigiul cu orașul Dărmănești privind Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.Inițiator: Borboly Csaba, președinte.
 • Ședință a Președinției Consiliului Județean Harghita: Informarea publicului de către conducere (film + știre)
 • Discuții referitoare la Valea Uzului în biroul Președinției CJ Harghita
 • Scrisoarea primită de la Consiliul Județean B-A-Z, care ne-a fost trimisă la solicitarea noastră, va fi înaintată grupului ‘uz@hargitamegye.ro’ va fi înaintat către Tánczos Barna
 • Corespondență internă privind ce hărți și materiale să fie transmise lui Orbán Viktor, în cadrul consultării au participat ‘uz@hargitamegye.ro’, Gegely András și consilierii.
 • Corespondență internă cu jurnaliștii referitoare la solicitarea de a trimite o cerere către arhivele austriece.
 • Consultare internă în cadrul grupului uz@hargitamegye.ro în legătură cu întrebările lui Kovács Csaba, privind orientarea, cererea adresată și celor două birouri cadastrale conform
 • Scrisoarea de trimis către OCPI Bacău, pe care primarul Gegely András o va trimite după ce va primi registrul online al parcelelor, acesta Legii 544.
 • Consultare efectuată pe baza informațiilor trimise de Berényi Monika referitoare la Valea Uzului.
 • Am găsit și câteva informații suplimentare aici:https://m.facebook.com/florin.bosoteanu?fref=pb Au fost fotografiată pagina referitoare la Valea Uzului din cartea „Judetul Bacau Altar De Jertfa si Eroism” publicată în 2009.Declarația primarului din Dărmănești – un articol dintr-un ziar.Există și comentarii cu gândire normală.Atașez și imagini.
 • Consultare internă în cadrul grupului uz@hargitamegye.ro pe baza informațiilor trimise de Benedek Huszar Janos.
 • Consultare internă în cadrul grupului uz@hargitamegye.ro referitoare la harta Dărmăneștiului https://maps.hungaricana.hu/en/HTITerkeptar/31227/view/?bbox=3552%2C-2388%2C5814%2C-1426
 • Corespondență internă cu Benkő Enikő, parlamentar, și Zsigmond József, referitor la persoane de contact.
 • Corespondență internă cu colegii informaticieni despre rugăciunile de duminică la slujba ecumenică în memoria cimitirului militar Valea Uzului.
 • Consultare internă cu Rugina Dan Ciprian, în această problemă.
 • Corespondență internă în cadrul grupului uz@hargitamegye.ro pe baza informațiilor obținute de Rugina Dan Ciprian, inspector regional.
 • Corespondență internă cu Gergely Előd, referitoare la monografia Dărmăneștiului, pentru a trimite informații.http://www.testare.ergio.ro/index.php/despre-darmanesti.html
 • 10 mai 2019
 • Scrisori de invitație la negocieri de reconciliere, întâlniri personale către primăria din Dărmănești, Consiliul Județean Bacău și prefectul județului Bacău.
 • Răspunsul prefectului județului Harghita la petiția nr. 2019/9981 a Consiliului Județean Harghita, informând că a informat inspectoratul de construcții din Bacău și Ministerul de Interne cu privire la lucrările din cimitir.
 • Scrisoare către Arhiva de Stat a Ungariei, solicitând informații despre cimitirul Valea Uzului.
 • Consultare internă cu colegii din domeniul tehnic, lucrările sunt în desfășurare pe drumul 123, pentru a permite accesul ușor duminică la rugăciunea comună.
 • Corespondență internă în legătură cu lucrările semnalate de colegii din domeniul tehnic pe un anumit drum, în acest sens se corespondențiază cu primarul Gergely András.
 • Corespondență internă în cadrul grupului ‘hrmegyeijeloltek2016@googlegroups.com’ referitoare la o hotărâre de principiu.
 • Răspunsul din Darmanesti în legătură cu cererea 544/2001.
 • Echivalentul scrisorii de răspuns din Darmanesti, care necesită consultare cu grupul ‘uz@hargitamegye.ro’.
 • Consultare internă cu colegii de comunicare referitoare la publicarea unui anunț în limba română pentru rugăciunea comună de duminică.
 • Scrisoare către Sümeghy József privind profanarea mormintelor militare, cu sugestia de a călători în semn de protest la Sibiu, deoarece în acea perioadă se află acolo și premierul nostru și Sebastian Kurz.
 • Corespondență internă cu Dr. Farkas Csaba, vicepreședintele ConsiliulUI Național Secuiesc
 • 11 mai 2019
 • Mulțumesc tuturor celor care au trimis documente, fotografii și hărți! Cred că, dacă lucrăm împreună, vom reuși! Live
 • Consultare cu Illésfalvi Péter, Gergely András, în legătură cu lucrările de renovare și întreținere efectuate de armată în cimitir în perioada 1940-1944 și posibilitatea de a obține fotografii sau informații mai detaliate despre aceasta.
 • Consultare internă privind textul protestului cu Demeter Sándor Lóránd, preot și economist.
 • Corespondență internă cu Böjte Csaba pentru data de 12 mai, începând cu ora 15:00, în care vom aduce rugăciuni pentru frații noștri căzuți în Al Doilea Război Mondial și odihna lor veșnică în cimitirul militar Valea Uzului! De asemenea, vom oferi o slujbă sacră în cinstea Fecioarei Maria Bucurătoarea în Capela consacrată Sfintei Fecioare Maria la ora 17:00. Vă așteptăm cu drag, să veniți să ne rugăm împreună pentru păstrarea păcii între cei vii și cei decedați.
 • Consultare internă cu Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely András, Becze István și purtătorii de cuvânt în legătură cu textul protestului.
 • Consultare internă cu colegii informaticieni în legătură cu pagina Valea Uzului, să expunem tot ce putem.
 • Consultare internă în legătură cu scrisoarea către ISC Bacău referitoare la Valea Uzului din 06.05.2019
 • 12 mai 2019.
 • În organizarea celor trei județe din Ținutul Secuiesc, se va desfășura o slujbă ecumenică în cimitir.
 • Scrisori către Consiliul Județean Borsod-Abaúj-Zemplén, Ambasada Germaniei în România, Ambasada Rusiei și Arhiva Națională Maghiară, Arhiva Națională Română.
 • O mulțime imensă s-a adunat duminică, pe 12 mai, în cimitirul din Valea Uzului, la slujba ecumenică organizată de comitetul inițiator și Consiliul Județean Harghita. ÎN DIRECT.
 • Discuții interne referitoare la clarificarea programelor de rugăciune comune, scenarii, etc. purtate cu purtătorii de cuvânt, Becze István.
 • Consultări cu Benedek Sándor, J. K. în legătură cu textul de protest
 • Consultări cu colegii tde la tehnic în legătură cu Drumul DJ 123. Valea Uzului 41+000, graniță. Drumul județean este situat la 2,93 km de cimitir și la graniță. Placa de frontieră a fost scoasă din beton și se află pe marginea drumului. Se observă și bordura de piatră care se termină în partea de est a drumului, în județul Bacău.
 • Consultări suplimentare cu Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely András, Becze István, purtătorii de cuvânt, în legătură cu textul de protest.
 • Consultări suplimentare cu Tamás Sándor în legătură cu textul de protest
 • Consultări suplimentare cu Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely András, Becze István, Jakab Kevend István, Petres Kálmán, Antal Árpád, Péter Ferencz în legătură cu propunerea de modificare a scenariului pentru rugăciunea comună.
 • Consultări cu Kincses Kálmán, care sugerează că ar trebui să se ia legătura cu Markus Meckel, fost ministru de externe al Germaniei după căderea Zidului Berlinului, care cunoaște bine Transilvania și a fost președintele Asociației Mormintelor Militare până în 2016.
 • Consultări cu colegii de la informatică în legătură cu încărcarea informațiilor, ce ar trebui să fie adăugat pe site-ul web din cartea trimisă de primarul Gergely András.
 • Consultări cu Porcsalmi Bálint, Korodi Attila, Tánczos Barna, Kelemen Hunor, Forró Gyönygyver
 • Consultari cu  colegii,  despre platforma de lucru Uz
 • 13 mai 2019
 • Discuție referitoare la Valea Uzului, Biroul Președintelui
 • Continuarea discuției referitoare la Valea Uzului, Biroul Președintelui
 • Discuție cu toți cei implicați în Biroul Președintelui referitoare la Valea Uzului
 • Corespondență cu Demeter Sándor-Lóránd despre rugăciunea comună din ziua următoare
 • Consultare cu colegii juriști în legătură cu scrisoarea de trimis către ANCP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice)
 • Consultare cu Margit Babos în data de 11 mai, următorii destinatari au fost contactați:
 • Secretary Philip T. Reeker – Bureau of European and Eurasian Affairs EUR-Press-DL@state.gov
 • Sir Alan Duncan – Minister of State at the Foreign and Commonwealth Office alan.duncan.mp@parliament.uk
 • Jean-Yves Le Drian ,jean-yves.ledrian@bretagne.bzh
 • Enzo Moavero Milanesi, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation segreteria.generale@cert.esteri.it
 • Tarō Kōno, Foreign Minister of Japan embassy@bu.mofa.go.jp
 • Consultare pe platforma uz@hargitamegye.ro în legătură cu petițiile internaționale menționate mai sus
 • Consultare pe platforma uz@hargitamegye.ro în legătură cu petițiile internaționale menționate mai sus
 • O nouă consultare cu Porcsalmi Bálint și Forró Gyöngyvér
 • Cerere de informații suplimentare din partea lui Zsigmond József referitoare la pașii următori și planificare
 • Consultare cu colegii juriști în legătură cu solicitarea lui Zsigmond József
 • Consultare cu Winkler Gyula cu privire la progresele și petițiile internaționale referitoare la Valea Uz
 • Consultare cu colegii din departamentul de relații publice în legătură cu propunerea de text
 • O nouă consultare cu colegii din departamentul de relații publice în legătură cu propunerea de text „Adevărat: Avem un viitor! Atâta timp cât avem astfel de tineri, merită să luptăm! #Úzvölgye”
 • O nouă consultare cu Margit Babos cu privire la informațiile trimise și dacă putem utiliza textul, primind un răspuns pozitiv referotor la aceasta
 • 14 mai 2019
 • Răspunsul Oficiului de Construcții din județul Bacău, care menționează că Dărmănești nu a acționat în conformitate cu legea.
 • Corespondență internă pe platforma fb@hargitamegye.ro în legătură cu răspunsul primit.
 • Corespondență cu Gergely András în legătură cu răspunsul Oficiului de Construcții din județul Bacău.
 • Corespondență internă, consultare cu colegii referitoare la contractele de voluntariat.
 • Consultare cu Tamás Sándor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Benedek Sándor, Gergely Mária, Antal Árpád, Biró Barna Botond, Barti Tihamér, Sipos Betti cu privire la declarațiile Partidului Național al Poporului și al Partidului Popular Maghiar în legătură cu acest subiect.
 • Consultare internă privind calendarul evenimentelor în legătură cu întâlnirea cu prefectul județului programată pentru joi în legătură cu tema Valea Uzului.
 • 15 mai 2019
 • Consiliul local al județului Borsod-Abaúj-Zemplén trimite lista eroilor înmormântați în Valea Uz.
 • Consultare cu Haraszti Judit în legătură cu un comentariu scris pe blogul lui Dan Tanasa,
 • O nouă consultare cu Haraszti Judit în legătură cu articolul apărut pe blogul lui Dan Tanasă despre evenimentele din Valea Uz.
 • O nouă consultare cu Haraszti Judit referitoare la terenul de cercetare și alte aspecte.
 • O nouă consultare cu Haraszti Judit în legătură cu răspunsul primit pe blogul lui Dan Tanasă.
 • Consultare cu Haraszti Judit în legătură cu articolul apărut pe glasul.info despre cazul. „Veniți cu noi în seara zilei de 16 mai în cimitirul Valea Uz! Să aprindem lumânări, să păstrăm împreună mormântul soldaților eroi, consultare cu colegii din departamentul de relații publice în legătură cu apelul lui Tamás Sándor.”
 • Consultare internă – „Veniți cu noi în seara zilei de 16 mai în cimitirul Valea Uz! Să aprindem lumânări, să păstrăm împreună mormântul soldaților eroi, consultare cu colegii din departamentul de relații publice în legătură cu apelul lui Tamás Sándor.”
 • Consultare internă cu colegii din departamentul de relații publice în legătură cu rugăciunea tăcută organizată de locuitorii județului Covasna.
 • 16 mai 2019
 • Consiliul Județean Harghita a solicitat Arhivelor Statului date referitoare la referendumul din 1968. Două persoane necunoscute învelesc crucile de beton în saci de plastic – acțiune de care UDMR s-a dezis.
 • Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, condamnă acțiunea comisă în cimitirul de la Valea Uzului pe 16 mai, joi după-amiază, de către două persoane necunoscute, care au învelit în saci de plastic crucile de beton ridicate ilegal de către locuitorii din Dormánfalva. În același timp, se distanțează de evenimentele petrecute acolo și consideră că acțiunile legale și pașnice rămân un drum viabil. (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • Discuție referitoare la Valea Uzului, Biroul Președintelui CJHR.
 • Discuție cu Prefectul, Biroul Prefectului.Prefect: „Nu se încheie un act de conciliere, dacă nu se ajunge la un acord, atunci se merge în instanță.”
 • Consultare cu Prefectul, Gergely András, Chiorean Adrian, Sorin Nicolae Truta în biroul Prefectului, urmată de consultarea notelor ședinței.
 • Înregistrarea filmului Valea Uzului, CJHR, Biroul Președintelui.
 • Consultare despre Valea Uzului, în cimitirul de acolo.
 • Jurnalistul Endre Farkas se consultă cu privire cu evenimentele de la Valea Uzului  cu cine să ia legătura, recomandă serviciul de presă și toți cei interesați să contacteze pe Tamás Sándor.
 • Înregistrare în calendar: pe 20 mai, se sărbătorește Ziua Vitezilor la Valea Uzului.
 • Consultare cu arhitectul șef, juriști. Subiect: Dacă autorizația de construire este anulată de instanță, se poate aplica articolul 33 din Legea 50/1991 referitoare la construcții, care permite intervenții pe domeniul public fără autorizație.
 • Consultare cu Gergely Előd-Gellért în legătură cu lista eroilor români din Valea Uzului.
 • Consultare cu Judit Haraszti în legătură cu scrisoarea primită ca răspuns din partea Primăriei Darmanesti, unde își exprimă observațiile și posibilele erori, atașează și scrisoarea.
 • Consultare cu colegii din serviciul de presă în legătură cu propunerea de text, propunere de text pentru filmul Valea Uzului.
 • 17 mai 2019
 • Primăria orașului Darmanesti informează Consiliul Județean Harghita despre încercuirea din cimitir și solicită să întreprindă măsurile legale necesare.
 • Corespondență internă cu Gergely András în legătură cu scrisoarea trimisă la Arhiva Națională, în care solicităm documente referitoare la referendumul din 1968.
 • Consultare internă în grupul fb@hargitamegye.ro cu privire la conținutul comunicatului de presă.
 • Corespondență cu Izabella Csiszer în legătură cu oferirea voluntară a serviciilor, oferă să lucreze ca voluntar.
 • Corespondență internă cu reprezentanții serviciului de presă cu privire la conținutul care va fi publicat pe platformele comune.Consultare suplimentară cu colegii de la presă în legătură cu comunicatul de presă în limba română.
 • Consultare suplimentară cu reprezentanții serviciului de presă, Korodi Attila, Tánczos Barna, săptămâna presei, reprezentanți ai presei, măsuri luate în orașul Dărmănesti cu privire la Cimitirul Valea Uzului.
 • Consultare suplimentară cu reprezentanții serviciului de presă în legătură cu comunicatul de presă.
 • Încă o consultare cu reprezentanții serviciului de presă în legătură cu comunicatul de presă.
 • Consultare suplimentară cu privire la detalii în comunicatul de presă: Comunicat de presă – Provocarea de la Valea Uzului, nu servește intereselor comunității maghiare.
 • 18 mai 2019
 • Consultare cu Prefectura în legătură cu comunicatul de presă în limba română – Nu dăm curs provocatorilor!
 • Consultare suplimentară în legătură cu comunicatul de presă în limba română, de această dată extins cu o hartă.
 • Consultare cu Ervin Tamás în legătură cu propunerea de amplasare a camerelor de supraveghere de-a lungul DJ 123 pentru a avea vedere asupra cimitirului și pentru a servi ca dovadă în dezvăluirea provocărilor.
 • 19 mai 2019
 • Discuție la Consiliul Județean Harghita Subiect: Activități referitoare la Valea Uzului:
 • Elaborarea unei cronologii.
 • Trebuie depuse plângeri împotriva celor care fac amenințări.
 • Propunere: închiderea oficială a cimitirului (cu un program).
 • Consultare cu colegii din serviciul de presă în legătură cu discuția cu Veress Zsolt.
 • Consultare în grupul fb@hargitamegye.ro în legătură cu publicarea linkului către blog și completarea informațiilor despre lucrările iresponsabile ale Topo Service din 1998.
 • Consultare cu colegii din serviciul de presă în legătură cu mesajele scrise de Rákossy Botond József pe platforma Messenger.
 • Consultare cu Ravasz Arnold în legătură cu emisiunea provocatoare de vineri, inclusiv trimiterea de fotografii.
 • Consultare cu Kovács Hont Imre în legătură cu cele două întrebări legate de Valea Uzului și implicarea serviciului de presă.
 • 20 mai 2019
 • Consultare internă cu Gergely Előd-Gellért în legătură cu contradicțiile și inconsistentele din materialul privind Darmanesti.
 • Consultare internă cu colegii în legătură cu discuția telefonică de astăzi despre Valea Uzului.
 • Consultare internă cu avocații în legătură cu discuția telefonică de astăzi despre Valea Uzului.
 • Discuție în cadrul grupului uz@hargitamegye.ro în legătură cu propunerea lui Tamás Ervin de a amplasa camere de supraveghere de-a lungul DJ 123 pentru a avea vedere asupra cimitirului și pentru a servi ca dovadă în dezvăluirea provocărilor.
 • Consultare cu Kelemen Hunor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Veress Dávid în legătură cu articolul provocator cu titlul „Spirală de provocări pe întreaga pagină în cimitirul Valea Uzului ” apărut în ziarul Székelyhon de astăzi, referitor la temă.
 • Consultare cu Korodi Attila, Tánczos Barna, Becze István în legătură cu cazul Valea Uzului.
 • Consultare cu Bedő Zoltán, care trimite fotografii și articole de presă despre evenimentele din Valea Uzului pentru a fi publicate.
 • Se trimite o scrisoare către ONCE (Oficiul Național pentru Cultul Eroilor) pentru a solicita informații despre construcția ilegală, se consultă colegii în acest sens.
 • S-a trimis o scrisoare către ONCE pentru a solicita informații despre construcția ilegală.
 • Consultare cu Ráduly Robert în legătură cu comunicatul de presă, se discută necesitatea unei acțiuni comune.
 • Brainstorming în grupul de consultare cu privire la temele culturii și educației, se discută ce să fie inclus pe pagina de consultare și în scurta postare de pe blog.
 • Consultare cu Birta Antal, Szőcs István în legătură cu blocarea drumului, cimitirul se află la 11 km de Darmanesti. Există lucrări în zona Csinod.
 • Consultare cu Szántó László în legătură cu Valea Uzului.
 • Bedő Zoltán trimite o nouă serie de fotografii despre incidentele din Valea Uzului.
 • 21 mai 2019
 • Consultare în grupul de Facebook și cu jurnaliștii cu privire la Ziua Apărării Naționale pe 21 mai, în legătură cu lista de 600 de eroi căzuți în Valea Uzului.
 • Consultare suplimentară în grupul de Facebook și cu jurnaliștii în legătură cu Ziua Apărării Naționale pe 21 mai.
 • Consultare în legătură cu scrisoarea ce urmează să fie trimisă către M.A.N. (Ministerul Apărării Naționale) în care solicităm din nou informații.
 • Consultare suplimentară în legătură cu scrisoarea ce urmează să fie trimisă către M.A.N., apoi trimiterea scrisorii.
 • Consultare cu colegii pentru a merge să facă fotografii în Valea Uzului cu privire la evenimentele recente.
 • Consultare suplimentară cu colegii care se află pe teren în Valea Uzului.
 • Consultare repetată cu jurnaliștii cu privire la constatările făcute pe teren, urmează trimiterea unui comunicat de presă.
 • Consultare cu serviciul de presă, Borboly Csaba depune plângere în legătură cu gigantica tricoloră întinsă în cimitirul militar.
 • Consultare suplimentară cu serviciul de presă în legătură cu depunerea plângerii.
 • Consultare cu Zólya Zsombor în legătură cu cazul tricolorului din Valea Uzului.
 • Consultare cu Gáspár Erika în legătură cu scrisoarea ce urmează să fie trimisă către episcop.
 • Consultare în grupul de Facebook cu Gergely András, se va emite un comunicat de presă pentru a anunța unde vom depune plângerea mâine.
 • Consultare suplimentară în legătură cu gigantica tricoloră întinsă în cimitirul militar.
 • Consultare suplimentară în legătură cu gigantica tricoloră întinsă în cimitirul militar, tricolorul a dispărut.
 • Consultare suplimentară – După o transmisie live, tricolorul a fost îndepărtat din cimitirul Valea Uzului.
 • UPDATE – Tricolorul a dispărut din cimitirul Valea Uzului, s-au făcut consultări interne cu privire la caz
 • Consultare cu Serviciul de Protecție Juridică Mikó Imre cu privire la rezolvarea situației cimitirului militar Valea Uzului, solicitat Consiliului Local al Ținutului Secuiesc.
 • Interviu telefonic cu Radio Kossuth, în legătură cu cazul cimitirului din Valea Uzului.
 • 22 mai 2019
 • Consiliul Jjudetean Harghita face apel către universitățile din București și Cluj-Napoca pentru efectuarea de cercetări asupra mormintelor militarilor români. Trimiterea documentelor suplimentare către Oficiul Național de Cadastru.
 • Discuții cu Tánczos Barna, Korodi Attila, LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita.
 • Discuții pe grupul uz@hargitamegye.ro legate de scrisoarea lui Tánczos Barna, Korodi Attila, LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita.
 • Vizită în Sânmartin, Csíkszentmárton.
 • Interviu pentru Kossuth Rádió, subiect: Valea Uzului din nou.
 • Corespondență internă cu colegii de presă în legătură cu ridicarea drapelului tricolor, atașând fotografiile de pe pagina de Facebook a lui Constantin Codreanu.
 • 23 mai 2019
 • La Poliția din Miercurea Ciuc a fost interogat László Antal, viceprimarul din Sânmartin, după ce familia sa a fost atacată la ora 6 dimineața. Percheziția domiciliară a fost motivată de o plângere depusă de George Simion, candidat independent pentru Parlamentul European, în urma realizării unor videoclipuri cu conținut instigator la cimitirul militar din Valea Uzului. În această situație, UDMR își încheie colaborarea cu PSD până la rezolvarea situației din Valea Uzului.
 • Este făcută o consultare în cadrul portalului uz@hargitamegye.ro în legătură cu trimiterea de scrisori către cele două universități, București și Cluj-Napoca, solicitând efectuarea de cercetări privind mormintele militare românești.
 • Consultare cu colegii din domeniul comunicării, grupul Facebook, discuții interne privind materialele.
 • Consultare cu colegii din domeniul comunicării și grupul Facebook în legătură cu un comunicat de presă, refuzând aplicarea dublului standard.
 • Consultare cu colegii privind un comunicat de presă, refuzând aplicarea dublului standard.
 • Consultare cu Serviciul de Protecție Juridică al lui Mikó Imre în legătură cu escaladarea scandalului legat de cimitirul militar din Valea Uzului.
 • 24 mai 2019
 • Solicitarea Consiliului Județean Harghita către cele 4 episcopii maghiare de a-și exprima poziția cu privire la evenimentele din Valea Uzului din 1994.
 • Discuție cu juriști în legătură cu Valea Uzului, Biroul Prezidențial al CJH.
 • Înregistrarea unui videoclip intitulat „Ce am făcut până acum pentru Valea Uzului „, Biroul președintelui  CJHR.
 • Un abuz incredibil al poliției a avut loc în Sânmartin! „Acuzația este de bătaie și furt de telefon – este doar o scuză pentru a crea un circ. UDMR a încetat imediat orice sprijin pentru guvernul actual și solicită soluționarea imediată a disputelor de frontieră și restabilirea cimitirului.” (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • Se organizează o ședință a Consiliului Local din Sânmartin în același timp cu consiliul județean și se decide propunerea de închidere a cimitirului pe o perioadă de 30 de zile.
 • 25 mai 2019
 • Strângerea de mână pentru Cimitirul Valea Uzului – eveniment de solidaritate în centrul orașului Sânmartin.
 • 26 mai 2019
 • Votare în Csíkszentmárton.
 • 27 mai  2019
 • Consiliul Autonom al Ținutului Secuiesc cere rezolvarea situației Cimitirului militar din Valea Uzului. Árpád Antal, primarul municipiului Sfântu Gheorghe și președintele Consiliului Autonom al Ținutului Secuiesc din partea UDMR, declară: „Rezolvarea cazului cimitirului militar din Valea Uzului, încheierea comportamentului ilegal și sancționarea vinovaților reprezintă o cerere legitimă la care nu vom renunța”.
 • Consultări interne cu Tánczos Barna, Korodi Attila, consilieri, cu privire la situația Cimitirului militar din Valea Uzului, în urma newsletter-ului Serviciului pentru Apărarea Drepturilor Mikó Imre.
 • 28 mai 2019
 • Sânmartin informează Consiliul Județean Harghita cu privire la scrisoarea prefectului județului Harghita, în care solicită numirea membrilor în comisia pentru controversa referitoare la graniță.
 • Consultări pe adresa uz@hargitamegye.ro în legătură cu numirea membrilor în comisia pentru controversa referitoare la graniță.
 • Consultări cu Judit Haraszti de la Serviciul de Apărare a Drepturilor lui Mikó, în legătură cu informații despre cine și unde „campaniază” pentru data de 6 iunie.
 • Consultări cu Kovács Hont Imre de la Serviciul de Presă, în legătură cu răspunsul la întrebări privind Valea Uzului
 • Biroul de presă al Partidului Civic Maghiar trimite scrisoarea lor deschisă – Scrisoare deschisă către Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, conducerea Partidului Civic Maghiar îi solicită lui Csaba Borboly, președintele consiliului județean, să ia măsuri în privința închiderii timp de 30 de zile a cimitirului militar de la Valea Uzului.
 • 29 mai 2019
 • Scrisoare către Episcopia Bacău și clerul local pentru a nu permite inaugurarea monumentului ilegal. Răspunsul primit de la ANAP și Curtea de Conturi, în care se informează că în cea de-a doua jumătate a anului vor avea loc verificări contabile la biroul din Dărmănești.Prin decizia autorităților locale din Sânmartin, cimitirul din Valea Uzului este  închis pe o perioadă de 30 de zile.
 • Discuții privind Valea Uzului  la biroul președintelui al CJHR
 • Închiderea cimitirului din Valea Uzului, cimitirul din Valea Uzului
 • András Gergely, primarul comunei Sânmartin, a închis temporar cimitirul din Valea Uzului pe o perioadă de 30 de zile. După cum a menționat primarul pe loc, închiderea a fost hotărâtă de consiliul local, iar suspendarea vizitelor în cimitir timp de 30 de zile este prevăzută în Hotărârea Consiliului nr. 13/23.05.2019, care a fost afișată pe locație. (Link asociat: borbolycsaba.ro) ÎNAINTE
 • Întâlnirea primarilor din Miercurea Ciuc.
 • Trebuie prezentată situația din Valea Uzului lui Miklós Soltész.
 • Să se organizeze o ședință a consiliului local.
 • Să se organizeze un lanț uman pentru liniștea eroilor.
 • Discuții interne în grupul de Facebook referitoare la închiderea cimitirului din Valea Uzului, evenimente, calendar cu colegii.
 • Discuții interne pentru a scrie o nouă scrisoare către ANAP prin grupul uz@hargitamegye.ro.
 • Discuții interne între Gergely András, Tánczos Barna, Korodi Attila, Vágássy Alpár, juriști, uz@hargitamegye.ro, pe baza articolului publicat pe http://informatiahr.ro/cimitirul-international-din-valea-uzului-nu-se-va-inchide-legal/?fbclid=IwAR084RttlYmU9yor5DVEv-_DFLeDLiEOjOrxxwKnG9tqVbZC1hd56hIu5No.
 • Discuții interne cu A.N.A.P. prin grupul uzvolgye WhatsApp de pe uz@hargitamegye.ro, în vederea formulării mai bune a întrebărilor.
 • Răspuns de la Curtea de Conturi Bacău la solicitarea noastră.Corespondență cu Fracțiunea KDNP – 4 iunie – Vizită la cimitirul militar din Valea Uzului și depunere de corane de flori
 • Consultare internă referitoare la comunicatul în limba română privind închiderea Cimitirului din Valea Uzului.
 • Primăria orașului Dormánfalva solicită într-o petiție preliminară Primăriei Csíkszentmárton revocarea hotărârilor consiliului din 2019/13 și 2007/20.
 • 30 mai 2019
 • Scrisoarea de răspuns a Primăriei Dărmănești către Sînmartin, prin care informează că nu va revoca hotărârea consiliului din 29/2019 referitoare la înregistrarea în cartea funciară a cimitirului.
 • Consultare internă între Gergely András, Tánczos Barna, Korodi Attila, Becze István, juriști , responsabili de presă, în legătură cu primirea unui număr mare de petiții în Sînmartin și furnizarea de asistență.
 • Scrisoarea lui Albert Homonnai Márton, prin care informează că documentația urbanistică și autorizația de construire emise de Darmanesti pentru cimitirul Valea Uzului sunt disponibile pe site-ul B1 Tv.
 • Consultare cu Ferenc L. Furesz privind problema Cimitirului Militar Valea Uzului, în cadrul căreia corespondentul Hungarian Panorama Worldwide trimite propuneri.
 • Consultare cu Barta Tihamér, Biro Barna Botond, Becze István pentru a organiza o ședință extraordinară a consiliului pe data de 6 iunie la ora 17:00.
 • 31 mai 2019
 • Sânmartin elaborează program de vizitare pentru cimitirul Valea Uzului.
 • Corespondență cu primarul din Sânmartin, Gergely András, în legătură cu programul de vizitare a cimitirului, transmiterea programului de vizitare.
 • Consultare cu Gergely Előd-Gellért în legătură cu propunerea trimisă referitoare la articolul lui Marius Diaconescu publicat pe blogul Adevarul.
 • Trimiterea unui răspuns la articolul lui Marius Diaconescu publicat pe blogul Adevarul, după consultarea cu colegii responsabili de presă și grupul de pe Facebook.
 • Trimiterea răspunsului la ziarul Adevarul, transmiterea către consilierii județeni, politicienii locali și conducătorii locali.
 • Scrisoare către ANCPI – Notificare de închidere – Clădirea din Dărmănești, notificare în legătură cu plângerea depusă împotriva Hotărârii nr. 29/2019 din 29.03.2019 emisă de Consiliul Local Dărmănești în favoarea CJH.
 • Consultare cu primarul Gergely András în legătură cu propunerile trimise de către Ferenc L. Furesz.
 • Consultare cu un consultant în legătură cu articolul lui Marius Diaconescu publicat pe blogul Adevarul.
 • Discuție telefonică cu Toni Grebla.
 • 2 iunie 2019 
 • Există un program de vizitare la cimitirul militar Valea Uzului, deoarece prefectul a atacat decizia Consiliului Local Sânmartin privind închiderea cimitirului, astfel încât aceasta nu mai este valabilă. Cu ajutorul avocaților și specialiștilor Consiliului Județean Harghita, a fost elaborat un program de vizitare a cimitirului, care nu poate fi contestat de către prefect sau alte autorități. Cimitirul situat în spațiul public al Sânmartin poate fi vizitat în fiecare duminică între orele 16:00 și 17:00, cu o înregistrare prealabilă. (Link asociat: borbolycsaba.ro) PRE
 • 3  iunie 2019
 • Darmanesti într-o scrisoare de răspuns menționează că a transmis scrisoarea cu numărul 9841/2019 către biroul Prefectului din Bacău.
 • Transmisie în direct Aktualis, Tg Mures. Subiect: Valea Uzului.
 • Consultare cu Gergely András cu privire la informațiile solicitate de Diaconescu Gheorghe Marius conform legii 544/2001, pe baza cărora se va face o consultare.
 • 4   iunie 2019
 • Scrisori către biroul cadastral din Bacău și Moinesti pentru a reexamina înregistrarea pentru Darmanesti.
 • Consultare cu grupul de pe Facebook, Tánczos Barna, Korodi Attila, pe baza informațiilor solicitate de la Diaconescu Gheorghe Marius conform legii 544/2001.
 • Consultare cu uz@hargitamegye.ro în legătură cu răspunsul Consiliului Județean Bacău, informându-ne că scrisoarea noastră a fost redirecționată către biroul prefectoral din Bacău.
 • Consultare cu Gergely András pentru a-l ajuta în formularea informațiilor solicitate de la Diaconescu Gheorghe Marius.
 • Consultare cu consultantul în legătură cu întrebările istoricului Marius Diaconescu privind Sânmartin.
 • Consultare cu colegii de presă în legătură cu vizita delegației KDNP în Valea Uzului, clarificarea detaliilor.
 • Vizită în Valea Uzului cu delegația KDNP, delegația județului Borsod-Abaúj-Zemplén depune jerbe la cimitirul din Valea Uzului.
 • Consultare cu Tánczos Barna, Korodi Attila în legătură cu scrisoarea trimisă către ANCPI pe 22.05.2019.
 • Consultare internă cu colegii pentru a asigura că toate materialele sunt postate pe site-ul Valea Uzului.
 • Consultare cu Organizația Teritorială Háromszék , UDMR, în legătură cu ședința de fraciune programată pentru 6 iunie în Valea Uzului.
 • Consultare cu colegii de la departamentul tehnic, uz@hargitamegye.ro, în legătură cu răspunsul ce trebuie trimis către ANCPI.
 • Consultare în legătură cu răspunsul către Marius Diaconescu, istoricul, în legătură cu întrebările privind Valea Uzului.
 • Consultare cu Adevarul.ro în legătură cu articolul publicat, Tánczos Barna, Korodi Attila, grupul de pe Facebook.
 • Consultare cu colegii tehnicieni în legătură cu amplasarea unui tub de 6 metri la intrarea în cimitirul din Valea Uzului.
 • Consultare suplimentară cu colegii tehnicieni în legătură cu amplasarea tubului.
 • Consultare cu Gergely András, primarul, în legătură cu scrisoarea prefectorală.
 • Consultare cu Gergely András, primarul, și uz@hargitamegye.ro în legătură cu redactarea scrisorii către prefecție.
 • Consultare în pregătirea întâlnirii cu prefecția.
 • Consultare cu departamentul de presă – Trebuie să accelerăm soluționarea disputei de frontier
 • 5 iunie 2029
 • Scrisoare către primarul din Dormánfalva să retragă permisiunea de adunare emisă pentru inaugurarea monumentului.
 • Scrisoarecătre prefecții din Bacău și Harghita, poliție și jandarmerie pentru a opri organizarea evenimentului planificat pentru data de 6 iunie.
 •   Sedinta privind Valea Uzului,Biroul Președintelui.
 • Ședința  Valea Uzului din nou, Biroul Președintelui.
 • Conferință de presă despre Valea Uzului, sala 19, Consiliul Județean.
 • Consultare cu cancelaria, organizatori de evenimente, consilieri județeni, privind data ședinței de consiliu.
 • Consultare cu departamentul de gestionare a proprietății și departamentul de presă pentru a asigura conexiune de internet Vodafone pentru presă în Valea Uzului.
 • Consultare cu menedzsment@hargitamegye.ro privind sprijinirea activităților zilnice, Valea Uzului și sarcinile zilnice.
 • Consultare cu colegiide la direcția tehnică  pentru trimiterea unei scrisori către cei implicați că nu au dreptul să organizeze niciun eveniment pe o șosea județeană, în legătură cu evenimentul anunțat pe rețelele sociale pentru data de 06.06.2019.
 • Consultare cu Gergely Előd Gellért, Jakab Kevend István, Korodi Attila, Tánczos Barna, Toro Attila în legătură cu Valea Uzului / 1994, Haraszti Judit a observat o interpelare parlamentară din 1994, din păcate, interpelarea și răspunsul ministerial nu sunt disponibile pe site-ul Camerei Deputaților.   http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=7527
 • Ședința Consiliului Județean Harghita, intervenție și semnare a unei scrisori către Dormánfalva.    La începutul ședinței, Borboly Csaba a semnat scrisoarea adresată primarului din Dărmănești, prin care îl solicită să retragă aprobarea pentru ceremonia planificată în cimitirul din Valea Uzului, în data de 6 iunie, Ziua Eroilor, deoarece comite o altă ilegalitate.
 • 6 iunie 2019:
 • Citarea lui Sânmartin: Prefectura județului Harghita a dat în judecată programul de vizitare a cimitirului din cauza Hotărârii Consiliului Județean nr. 13/2019.
 • Întâlnire cu avocații în legătură cu cazul Valea Uzului, UDMR, Biroul Presedintelui.
 • Reuniunea fracțiunii din județul Covasna în Valea Uzului, loc. Valea Uzului.
 • Lanț uman pentru liniștea eroilor, Valea Uzului, protest tăcut în Valea Uzului.
 • „Am fost martori ai unei demonstrații a unei forțe barbare, dar credem că această luptă nu se încheie aici. Singura noastră armă este legea, și vom continua să luptăm cu puterea ei”, a declarat Csaba Borboly pe 6 iunie la cimitirul din Valea Uzului, după ce mulțimea română, plină de persoane în stare de ebrietate, a spart poarta și a inundat mormintele militare, trecând peste lanțul uman format de oamenii din județele Harghita și Covasna. (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • Două transmisiuni în direct de la fața locului realizate de președintele consiliului județean pot fi vizionate la următoarele două link-uri:
 •     https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2139379192847072 
 •     https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/2206747286088673 
 • 7 iunie 2019
 • Răspuns la prefectul județului Harghita cu privire la nominalizarea membrilor comisiei de delimitare a frontierelor.
 • Răspuns către ACUM TV în conformitate cu Legea nr. 544/2011 referitoare la informațiile de interes public.
 • La data de 7 iunie 2019, Consiliul Județean Harghita s-a adresat din nou Oficiului Național de Cadastru solicitând să ia în considerare poziția Sânmartin și să includă zona disputată înregistrată în registrul său conform versiunii utilizate de Biroul Cadastral Județean Harghita până în 2012.
 • Interviu la BonumTV pe tema Valea Uzului, Biroul Presedintelui, HMT.
 • Interviu la Hír TV pe tema Valea Uzului, Piața Libertății, Miercurea Ciuc.
 • Reprezentând echipa care a atacat în mod josnic cimitirul din Valea Uzului, primarul din Dormánfalva a comis ieri o altă ilegalitate gravă”, a declarat Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita. „Fotografiile atașate dovedesc că încearcă să șteargă urmele faptei, ceea ce în România reprezintă o infracțiune. Orice persoană care încearcă să șteargă urmele după ce a distrus în mod brutal un portal secuiesc care nu îi aparține, încalcă legea prin refuzul de a repune lucrurile în ordine până la finalizarea anchetei” (Link asociat: borbolycsaba.ro) ÎN DIRECT.
 • Președintele Republicii Ungare, János Áder, și-a exprimat și el poziția. După slujba religioasă de Rusalii, jurnaliștii l-au întrebat pe președintele de stat al Ungariei despre situația din Valea Uzului.
 • Cererea lui Melinda Borboly este a noastră tuturor: autoritățile să demonstreze că în această țară suntem toți egali! Să demonstreze că în această țară avem nu numai obligații, ci și aceleași drepturi! ÎN DIRECT.
 • 9 iunie 2019:
 • Consultare cu Elvira Oláh Gál – O nouă ilegalitate comisă de primarul din Dărmănești în legătură cu articolul și biroul de presă.
 • O nouă consultare cu colegii din biroul de presă în legătură cu ilegalitățile comise de primarul din Dărmănești conform articolului.
 • Consultare cu József Delne din Lupeni pentru a transmite sugestiile sale ca persoană privată către președinte.
 • 10 iunie 2019:
 • Consultare internă cu colegii juristi în legătură cu Legea 213/1998 – transferul proprietății publice de interes local, discuții și informații interne.
 • Consultare internă în legătură cu scrisorile adresate lui Tánczos Barna, Korodi Attila, Kelemen Hunor din partea ANCP.
 • Consultare internă cu echipele de comunicare în legătură cu materiale video, realizarea a 4 videoclipuri.
 • O nouă consultare în legătură cu Legea 213/1998 – transferul proprietății publice de interes local.
 • Consultare cu Serviciul de Protecție a Drepturilor Miko Imre , Korodi Attila, Tánczos Barna, Kovács Csaba în legătură cu depunerea unei plângeri preliminare.
 • O nouă sedință în legătură cu depunerea unei plângeri preliminare, Kovács Csaba.
 • O nouă consultare cu echipele de comunicare.  https://www.g4media.ro/fata-urata-a-extremismului-comemorarea-rusinoasa-de-la-valea-uzului.html
 •    Consultare cu echipele de comunicare în legătură cu declarațiile apărute mai jos.
 • https://www.facebook.com/notes/nethusz%C3%A1r/az-%C3%BAzv%C3%B6lgyi-botr%C3%A1ny-legfontosabb-tudnival%C3%B3i-h%C3%BAsz-pontban-hossz%C3%BA-de-olvasd-el-%C3%A9s-/2182566805130938/ 
 • 11 iunie 2019:
 • Consultare internă în legătură cu o fotografie din Valea Uzului din anul 1978 și legată de un film, în cadrul departamentului de presă.
 • Consultare internă în legătură cu Tánczos Barna, Korodi Attila și un articol pe Hotnews.
 • Consultare cu echipele de comunicare în legătură cu susținerea probelor violente.
 • Consultare internă cu colegii pentru a decide ce să publicăm pe paginile de like-uri românești și maghiare.
 • Consultare cu juriștii în legătură cu noul dosar.
 • 12 iunie 2019:
 • Scrisoare de la Arhiva de Stat Maghiară care informează că nu s-au găsit documente referitoare la cimitirul din Valea Uzului, ci doar o parte a unei hărți din perioada 1894-1899 care arată granița.
 • Consultare cu echipa uz@hargitamegye.ro în legătură cu articolul de pe glasul.info pentru a stabili ce alte subpagini să fie create pe site-ul uz.
 • Corespondență internă cu Zsók Timea în legătură cu articolul de pe Erdely.ma.
 • Secretariatul Partidului Popular Maghiar din Transilvania a distribuit un apel pentru proteste. Planurile sunt de a organiza un protest național pe 18 iunie (marți) cu începere de la ora 18:00.
 • Consultare cu colegii implicați pentru a asigura că toate informațiile importante și valoroase sunt publicate pe pagina uz.
 • Consultare cu Albert Homonnai Márton și mulțumire pentru imagini trimise lui Dely György. Imaginile au fost utile și au fost adăugate pe subpagina uzvölgye în ordine cronologică: https://hargitamegye.ro/uzvolgye/haditemeto/galeria.html 
 • Consultare cu Tánczos Barna și Korodi Attila în legătură cu documentarea recentelor acte de violență.
 • Consultare cu jurnalistul  L.M.  în legătură cu situația din cimitir.
 • Consultare cu redactie@hotnews.ro și presa@judetulharghita.ro în legătură cu grupul de presă de pe Facebook legat de articol.
 • Trimise o scrisoare către redactie@hotnews.ro și presa@judetulharghita.ro pentru a oferi detalii suplimentare în legătură cu cazul cimitirului din Valea Uzului.
 • Consultare cu uz.csoportal în legătură cu sesizările și sugestiile lui Kis Réka, consilier juridic.
 • Consultare cu Albert Homonnai Márton în legătură cu informații despre Valea Uzului.
 • Consultare cu uz.csoportal, departamentul de presă, avocați în legătură cu scrisoarea lui Albert Homonnai Márton. În a doua jumătate a anilor ’80 (87-89), Biroul de Planificare al Județului (APJ Harghita), la comanda Consiliului Popular Județean (Cotfas Maria), a realizat planuri pentru toate locațiile din județul Harghita unde se presupune că sunt înmormântați militari români căzuți în război. O parte dintre acestea au fost realizate până în 1989. Printre locații se afla și Ciucsângeorgiu. Planurile (și documentele aferente) ar putea fi găsite în arhivele Consiliului Județean
 • 13 iunie 2019
 • Întâlnirea primarilor din zona Ciuc de Sus , cu tema acțiunilor de urmat în urma evenimentelor din 6 iunie. Prezenți: Borboly Csaba, Böjte Csongor, Karda Róbert, Gábor Tibor, Szabó Kázmér, Bíró László, Becze István, Both Norbert, Szőcs László, Vizoli Miklós, Császár Attila, Péter Dávid, Mákszem Hunor, Csibi József, Albert Alfonz, Orbán Lóránt, Iojiban Gheorghe, Kedves Róbert.
 • Consultare cu Kelemen Hunor privind organizarea protestului.
 • Consultare cu grupul fb@hargitamegye.ro în legătură cu organizarea protestului.
 • Consultare cu Veress Dávid, Kelemen Hunor, Tánczos Barna, Korodi Attila, Becze István în legătură cu o conferință de presă.
 • Consultare cu Kolozsvari Tibor.
 • Consultare cu Nagy Pál în legătură cu poziționarea în Valea Uzului.
 • Consultare cu consilierii din regiunea de nord în legătură cu următorul articol: https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23201658-video-dosarul-complet-conflictului-romano-maghiar-valea-uzului-cati-romani-sunt-ingropati-cimitirul-eroilor-disputa-teritoriala-problemele-legalitate-date-documente-oficiale.htm
 • 14 iunie 2019
 • Discuție cu organizația județeană EMNP Harghita – Băile Tușnad.Participanți: Borboly Csaba, Tőke Ervin, Kolozsvári Tibor,Tematică: petiții, colaborare într-un efort comun (nu de natură politică)
 • Consultare cu grupul de candidați din județul Harghita în legătură cu întâlnirea de la Băile Tușnad.
 • Consultare cu Gergely András în legătură cu scrisoarea de la Arhiva Națională a Ungariei.
 • Consultare cu Haraszti Judit în legătură cu interviul de pe Hotnews din 12 iunie cu primarul din Dărmănești.
 • Consultare cu colegul de presă în legătură cu amenda de 3000 de lei dată lui Borboly Csaba.
 • Nouă consultare cu colegii de presă în legătură cu amenda de 3000 de lei dată lui Borboly Csaba.
 • Consultare cu Mezei János și Nagy Pál în legătură cu întâlnirea de la Băile Tușnad.
 • 16 iunie 2019
 • Scrisoare din partea Asociației „Pentru Județul Harghita” către comuna Sânmartin, prin care anunță sprijinul lor în acoperirea costurilor reparației porții cimitirului din Valea Uzului, vandalizată la data de 6 iunie.
 • Poliția Județeană Harghita a aplicat o amendă în valoare de 3000 de lei lui Borboly Csaba în legătură cu lanțul uman organizat la cimitirul militar din Valea Uzului pe data de 6 iunie. „A sosit ordinul de la București către Poliția Județeană Harghita: trebuie să sancționeze maghiarii. Procesul-verbal a fost trimis prin scrisoare recomandată pentru a asigura livrarea la destinație. Autoritățile române au demonstrat încă o dată că acționează rapid și hotărât numai atunci când doresc să acționeze împotriva unei minorități etnice. Nu am cunoștință de nicio măsură luată în cazul ilegalităților primarului din Dormánfalva sau al persoanelor care au vandalizat cimitirul din Valea Uzului. Voi face apel împotriva amenzii și vom informa opinia publică internațională cu privire la statul român care manifestă discriminare etnică, așa cum am făcut-o în mod comun ca lideri ai consiliilor județene din cele trei județe secuiești în cazul celor optzeci de jurnaliști străini însoțiți la Papa, pe care i-am informat prin publicații în limba engleză cu privire la abuzurile suferite de comunitatea maghiară din România” – a declarat Borboly Csaba. (Link corespunzător: borbolycsaba.ro)
 • Consultare internă privind informațiile noi ce vor fi postate pe pagina Valea Uzului.
 • Consultare cu Tánczos Barna și Korodi Attila în legătură cu scrisoarea adresată OCPI Bacau la data de 05.06.2019.
 • Consultare cu Tánczos Barna și Korodi Attila în legătură cu interpelarea parlamentară din 1994.
 • 17 iunie 2019
 • Organizarea unui eveniment legat de Valea Uzului la Bruxelles (de exemplu, în cadrul unei ședințe de constituire).
 • Întâlnire cu Vincze Lóránt, membru al Parlamentului European.
 • Consultare cu Gergely Előd, Jakab Kevend și Haraszti Judit în legătură cu datele din anul 1934 referitoare la cimitir, unde cineva a încărcat un material pe o pagină.
 • Consultare suplimentară privind datele din anul 1934 referitoare la cimitir cu Gergely Előd, Jakab Kevend și Haraszti Judit.
 • 18 iunie 2019
 • Participare la emisiunea Radio Kossuth prin telefon, discutând despre două subiecte: amenda de 3.000 de lei primită în legătură cu cimitirul din Valea Uzului și denumirea insidioasă a Universității de Medicină și Farmacie Tâgu Mureș.
 • Consultare cu colegii din domeniul media în legătură cu emisiunile radio, din nou subiectul fiind Valea Uzului.
 • Consultare cu uz@hargitamegye.ro, cor@harghitacounty.ro și grupul de lucru în cadrul ședințelor plenare, având ca temă Valea Uzului.
 • Consultare cu Tánczos Barna și Korodi Attila în legătură cu o interpelare.
 • Consultare cu uz@hargitamegye.ro, Prefectura și consilierii din regiunea de nord, privind datele din anul 1934 referitoare la cimitir.
 • Consultare cu grupul de lucru de pe Facebook și colegii din cadrul instituției în legătură cu scrisorile trimise în luna mai.
 • Consultare cu grupul de lucru de pe Facebook și colegii din cadrul instituției în legătură cu cronologia lunii aprilie.
 • 21 iunie 2019.
 • Participare în emisiunea „Miben segíthetünk” prin telefon, având ca temă Valea Uzului.
 • 22 iunie 2019
 • Consultare cu uz. Csoport în legătură cu respingerea primită de la Biroul de Cadastru Moinesti.
 • Consultare cu colegii din departamentul tehnic și departamentul juridic în legătură cu măsurile propuse în Sânmartin.
 • 23 iunie 2019
 • Consultare cu colegii în legătură cu rezumatul în curs de pregătire referitor la Valea Uzului.
 • 24 iunie 2019
 • Biroul de Cadastru Bacău anunță înregistrarea în cartea funciară a cimitirului din Valea Uzului în favoarea localității Dărmănești, ignorând contestația formulată de comuna Sântmartin (se poate contesta în termen de 15 zile – avocații CJHR vor ajuta la formularea petiției pentru Sântmartin).
 • „BCPI Moinesti – respingerea discuției” – tema ședinței din  biroul președintelui
 • Consultare cu Gergely Előd Gellért, conform căruia Pavel Schiopu, un agent de informații, neagă acuzațiile referitoare la profanarea mormintelor din 1994, prezentate de către ziarul Ziua
 • Consultare în legătură cu discursul din 26 iunie – încălcare a drepturilor în legătură cu profanarea cimitirului militar din Valea Uzului.
 • Consultare în legătură cu consultarea – rugăciunea de pe Piața Libertății din Miercurea Ciuc pentru Valea Uzului.
 • Consultare – Comuna Sânmartin contestă decizia Biroului de Cadastru Moinesti, discuție cu colegii pe această temă.
 • Consultare cu Fekete István în legătură cu articolele publicate în jurnalul TN, partea I și II, referitoare la conflictul din Valea Uzului. Link-urile către articolele publicate.    http://transylvanianow.com/uz-valley-the-anatomy-of-a-conflict-part-i/    http://transylvanianow.com/uz-valley-the-anatomy-of-a-conflict-part-ii/
 • 25 iunie 2019
 • Scrisoare către conducerea Jandarmeriei Naționale din România, prin care raportăm că Jamandi Dan, șeful jandarmeriei județului Harghita, a fost împins de mai multe ori în timpul evenimentului din 6 iunie.
 • Consultare cu Haraszti Judit, Jakab Kevend și Benedek Imola Zsuzsánna. Subiect: aprobarea „artistică” a Ministerului Culturii este nulă.Articolul de pe link-ul următor rezumă foarte bine aceasta: http://www.neuerweg.ro/valea-uzului-mcin-emite-un-document-nul-pentru-avizarea-retroactiva-a-crucilor-ilegale-din-cimitirul-soldatilor/?fbclid=IwAR3dWeRnY5aFxgDDTAn6FbOw_gXPvbjbQfTx1WzoRDlIZL7jRHlQdtcRrJw
 • Consultare cu Haraszti Judit, Jakab Kevend, Benedek Imola Zsuzsánna privind aprobarea artistică a Ministerului Culturii. În grupul nostru, Keresszegi Eduárd a realizat un rezumat mai detaliat cu privire la simbolistica crucii celtice, care este interzisă de lege.
 • Consultare cu colegi avocați cu privire la respingerea înregistrării în cartea funciară în fața Judecătoriei Moinesti, în legătură cu o cerere depusă.
 • Consultare în grupul de pe Facebook. Încearcă să elimine ilegalități prin ilegalități. http://www.neuerweg.ro/valea-uzului-mcin-emite-un-document-nul-pentru-avizarea-retroactiva-a-crucilor-ilegale-din-cimitirul-soldatilor/?fbclid=IwAR2qjoIeW4IrFuvuquHBDK6cz9PFjDLsI167KLv0Gxpfq10uIt0OM1TDf8E
 • 26 iunie 2019
 • Scrisoarea Ministerului Culturii, prin care este aprobat conceptul artistic al lucrărilor din cimitir.
 • Scrisoarea Consiliului Județean Harghita către Prefectura Județului Bacău, solicitând informații despre motivul neprezentării unei contestații la hotărârea consiliului nr. 29/2019 din Dărmănești.
 • Răspunsul Oficiului Național de Cadastru la solicitarea HMT 10420/2/2019, informând că starea din anul 1990 rămâne în vigoare până la clarificarea legală a litigiului de frontieră.
 • Scrisoarea Consiliului Județean Harghita nr. 11443/1 către Ministerul Apărării – solicitând din nou un răspuns la scrisoarea anterioară, în care au solicitat informații despre cimitirul din Valea Uzului și evidența soldaților înhumați acolo.
 • Scrisoarea Consiliului Județean Harghita nr. 11399/1 către ONCE – solicitând din nou un răspuns la scrisoarea anterioară, în care au solicitat informații despre cimitirul din Valea Uzului și evidența soldaților înhumați acolo.
 • 27 iunie 2019
 • Consultare cu Haraszti Judit, Jakab Kevend, Benedek Imola Zsuzsánna referitor la articolul de pe Maszol:https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113419-uzvolgyi-temet-foglalas-azonositottuk-es-megmutatjuk-a-junius-6-ai-ostrom-kivitelez-it. Am identificat și vom prezenta mai mulți atacatori de pe data de 6 iunie, care, conform articolului, nu au fost până acum deranjați de autorități.
 • Consultare cu colegii referitor la  discurs și  intervenție în limba engleză legată de problema Valea Uzului.
 • Consultare cu Vincze Lóránt despre o manifestație catalană ce va avea loc la Strasbourg în legătură cu problema Valea Uzului.
 • Consultare cu Antal Árpád și Vincze Lóránt – ar fi o idee să realizăm un scurtmetraj și să-l proiectăm în toamnă în serile târzii în Strasbourg și Bruxelles pe tema respectivă.
 • Consultare cu colegii cu privire la versiunea în limba engleză a rezumatului Valea Uzului cu subtitrare.
 • 28 iunie 2019
 • Sânmartin atacă decizia Biroului de Cadastru Moinești prin care cimitirul Valea Uzului a fost înregistrat în cartea funciară în favoarea comunei Dărmănești.
 • Corespondență cu Kelemen Hunor – întâlnire cu primarii din zona Ciuc și președinții UDMR pe această temă.
 • 1 iulie 2019
 • Consultare cu doamna arhitect șef în legătură cu publicația de pe pagina de Facebook a primarului din Dărmănești referitoare la „Aviz favorabil” privind conceptul artistic al crucilor de beton.
 • Consultare cu jurnalistul L.M.
 • 2 iulie 2019
 • Consultare cu Haraszti Judit cu privire la o propunere de lege „interesantă” din 2017… pe această temă.
 • Răspuns către jurnalistul L.M.
 • 3 iulie 2019
 • Răspunsul ONCE și Ministerului Apărării la scrisoarea HMT 9866/2019, 11399/2019, 11433/2019, furnizează link-ul către accesul la documentele pe care le dețin cu privire la cimitirul Valea Uzului. Din anexele se poate observa că în fiecare registrul există cifre diferite, dar concluzia importantă este că în cimitirul Valea Uzului sunt înhumați 11/19 români decedați. Conform raportului Centrului Militar Județean Harghita din 1988, se menționează că din cei 149 de morți de naționalitate română, 19 se află în cimitirul Valea Uzului, iar cei 130 se află în cimitirul Poiana Uzului. Din cimitirul Valea Uzului, rămășițele celor 130 de soldați români au fost reînhumate ulterior în cimitirul eroilor din Comănești (județul Bacău).
 • Răspunsul prefectului din Bacău la scrisoarea HMT 9841/08.05.2019, prin care informează că a cerut primăriei Drománfalva să retragă autorizația de construire emisă pentru cimitirul Valea Uzului. Conform scrisorii, Dărmănești a răspuns negativ, indicând că a transmis documentele către Ministerul Culturii pentru aprobarea conceptului artistic. Prefectul a solicitat, de asemenea, informații de la ONCE cu privire la cimitirul Valea Uzului. După primirea răspunsurilor la aceste scrisori, se va lua o decizie. Se menționează că a fost inițiată procedura de soluționare a litigiului de frontieră.
 • Scrisoarea Parchetului din Miercurea Ciuc, ca răspuns la scrisoarea HMT 9319/02.05.2019, adresată Poliției Județene Harghita, în legătură cu construcțiile efectuate în cimitirul Valea Uzului.Se menționează că dosarul a fost înaintat Parchetului Mojnești.
 • Consultare cu primarii din zona Miercurea Ciuc în legătură cu Valea Uzului, Biblioteca din Sânmartin.
 • Întâlnire la Prefectură (temă: județul Bacău), biroul Prefectului.
 • Întâlnire în zona Ciucul de Jos  legată de Valea Uzului – începe procesul litigiului de frontieră.
 • 4 iulie 2019
 • Reuniune preliminară privind delimitarea teritorială la Prefectură, la care participă colegii avocați.
 • Scrisoarea Oficiului Prefectural al județului Harghita, atașată cu Ordinul comun nr. 218/360/2019 privind soluționarea disputei teritoriale dintre județele Harghita și Bacău, trimisă prefectului județului Harghita și prefectului județului Bacău.
 • 5 iulie 2019
 • Consultare cu Korodi Attila, Tánczos Barna, Kelemen Hunor – Instituția Prefectului – Ordinul comun emis de Prefectul Județului Bacău și Prefectul Județului Harghita privind constituirea comisiilor de delimitare a hotarelor administrative, datat 4 iulie 2019, Instituția Prefectului – Ordin comun al Prefectului Județului Bacău și al Prefectului Județului Harghita privind constituirea comisiilor de delimitare a hotarelor administrative în cadrul deciziilor administrative, cu referire la subiect.
 • 8 iulie 2019
 • Scrisoarea adresată de la prefectura județului Harghita care informează Consiliul Județean Harghita cu privire la data și locul întâlnirii comisiei înființate pentru stabilirea graniței între județele Harghita și Bacău.
 • Invitație de la prefectură – Întâlnire cu comisiile de delimitare a unităților administrativ-teritoriale vecine ale județelor Harghita și Bacău – Întâlnirea va avea loc pe data de 9 iulie, marți, la ora 11:00, la Primăria comunei Ghimeș-Făget.
 • Consultare cu colegii din presă referitoare la evenimentul Tusványos.
 • 9 iulie 2019
 • Comisia de delimitare a teritoriului se întâlnește la Primăria Ghimeș-Făget. Părțile nu ajung la un acord comun.
 • Consultare cu grupul „uz@hargitamegye.ro” pe baza informațiilor furnizate de primarul Gergely András.
 • Consultare internă cu colegii referitor la informațiile solicitate privind Dărmănești.
 • 10 iulie 2019
 • Consultare cu colegii referitor la scrisoarea adresată Prefecturii Județului Harghita, în care se solicită investigarea angajatului de la Oficiul Cadastral al Județului Harghita pentru comportamentul său necorespunzător și lipsa de profesionalism în cadrul ședinței.
 • Scrisoarea cu numărul HMT 15770/2019 adresată Prefecturii județului Harghita, care solicită demararea unei anchete împotriva angajatului de la Oficiul Cadastral al Județului Harghita, care a acționat necorespunzător în calitate de membru al comisiei de delimitare a teritoriului dintre județe, aducând astfel prejudicii județului Harghita.
 • Consultare cu privire la trimiterea de scrisori referitoare la disputa teritorială către Prefectură.
 • Consultare cu colegii cu privire la obținerea informațiilor de interes public în conformitate cu Legea nr. 544/2001.
 • Consultare cu colegii referitor la urmărirea sarcinilor legate de Valea Uzului.
 • Consultare cu grupurile ‘uz@hargitamegye.ro’ și ‘fb@hargitamegye.ro’ cu privire la ședința comisiei de delimitare a teritoriului și la comentariile directorului Trucza Sorin.
 • Borboly Csaba, în calitate de persoană privată, solicită informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 de la Primăria din Dărmănești cu privire la transferul terenului cimitirului din Valea Uzului în proprietate privată.
 • Președintele Consiliului Județean Harghita, în calitate de persoană privată, solicită informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 de la ONCE cu privire la exhumările care au avut loc în teritoriul județelor Harghita și Bacău, inclusiv informații exacte despre acestea
 • 11 iulie 2019
 • Consultare internă referitoare la scrisoarea ce urmează a fi trimisă către prefect.
 • Atașamentul 15845/2019 al Consiliului Județean Harghita adresat Prefecturii Județului Harghita, care solicită prefectului să introducă acțiune în instanța administrativă pentru clarificarea limitelor administrative ale județului Harghita în disputa teritorială.
 • Consultare cu Sümeghy József, care trimite propuneri într-un e-mail referitoare la aspecte legate de disputa teritorială și cadastru.
 • Consiliul local Mădăras solicită consultanță referitoare la utilizarea autobuzului școlar în cadrul evenimentului.
 • Consultare cu colegii juriști în legătură cu ajutorul solicitat mai sus.
 • 16 iulie 2019
 • Reuniunea primarilor
 • Prezenți: Korodi Attila, Ferencz Tibor, Papp Imre, Becze István, Izsák Székely Lóránd, Gergely Károly.
 • Trebuie să separăm problema delimitării teritoriale în două perioade: înainte de 1968 și după.
 • Consultație cu departamentul de presă – Atât județul Harghita, cât și județul Bacău trebuie să respecte legea. Vom iniția o acțiune în instanță pentru cei 17,8 hectare, care reprezintă de fapt teritoriul Valea Uzului.
 • 18 iulie 2019
 • Consultare internă cu colegii cu privire la informațiile solicitate de către Digi 24.
 • 23 iulie 2023
 • Reuniune cu colegii în legătură cu prezentarea despre Valea Uzului.
 • 24 iulie 2023
 • Prefectul județului Harghita comunică în scris că nu va iniția o acțiune în instanță, ci că este responsabilitatea localităților implicate, Sânmartin și Ciucsângeorgiu, să o facă. Procesul poate începe.
 • Dezbatere în cadrul unei mese rotunde cu tema „Valea Uzului și alte dispute teritoriale” – în cadrul Universității de Vară și Taberei Studențești de la Bálványos, în cortul Károly Kós.
 • Ședința privind Valea Uzului.
 • Acțiuni comune – rugăciune.
 • Închiderea cimitirului pe data de 16 iunie, în conformitate cu decizia comisiei.
 • Toate datele sunt încărcate pe site-ul uz.hargitamegye.ro.
 • În conformitate cu decizia HMT, se organizează un eveniment la cimitir pe 25/26 august.
 • Toată lumea își face treaba, iar în acest sens, HMT acționează în instanță împreună cu Csíkszentmárton.
 • 30 iulie 2019
 • Emisiunea la MTVA. Tema: Valea Uzului.
 • 5 august 2019
 • Consultare în legătură cu evenimentul din 26 august, CJHR
 • 7 august 2019
 • Discuție în legătură cu disputa teritorială din Valea Uzului, Biroul președinte.
 • Ședința privind Valea Uzului.
 • Teme
 • Oferim asistență Serviciului de Apărare Juridică Mikó Imre în pregătirea completării referitoare la autorizația de construcție în cadrul proceselor.
 • Trebuie contestat Planul Urbanistic General (PUG) din 2001 al localității Dărmănești și inclus în procesul nr. 1.
 • Contestarea Hotărârii nr. 29-aceasta este completarea formulată în procesul din Sânmartin
 • Dacă se reușește anularea Hotărârii nr. 29, atunci va fi un proces referitor la înregistrarea în cartea funciară – Sânmartin și Consiliul Județean Harghita.
 • 9 august 2019
 • Reuniune în legătură cu tema Valea Uzului- rapoarte de amenințări.
 • 15 august 2019
 • Consultare cu juriștii în legătură cu autorizația de construcție pentru lucrările efectuate în cimitirul din Valea Uz și disputa juridică inițiată de Sânmartin cu grupul de lucru Uz.
 • 20 august 2019
 • Ședința în legătură cu tema Valea Uzului, Sânmartin.
 • Tematica: sarcini pentru evenimentul din 25/26 august.
 • 22 august 2019
 • Emisiunea Kossuth Radio – interviu telefonic. Tema: Valea Uzului.
 • Ședință în legătură cu memorialul din Valea Uzului
 • 23 august 2019
 • Emisiunea de la FUN FM Radio. Tema: Valea Uzului.
 • Emisiunea Szépvíz Radio. Tema: Memorialul din Valea Uzului
 • 26 august 2019
 • Discuții referitoare la evenimentul din Valea Uzului, în biroul prezidențial al HMT.
 • Interviu acordat Radioului Cluj, în legătură cu comemorarea din Valea Uzului.
 • Comemorarea din Valea Uzului, Valea Uzului – cimitir militar.
 • 28 august 2019
 • Emisiunea Radio Târgu Mureș, subiectul fiind Valea Uzului.
 • 30 august 2019
 • În cadrul SZKT lucrăm la trei niveluri în legătură cu Valea Uzului: 1. RO-HU 2. București, 3. Sânmartin + Consiliul Județean Harghita.
 • 2 septembrie2019
 • Cum putem ajuta, emisiunea de la MV Radio. Subiect: Valea Uzului.
 • Citație la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Piața Walter Mârăcineanu, nr. 1-3, etajul 2, camera 34, Strada Valter Mărăcineanu 1-3, București 010155, emisă în data de 1 august 2019.
 • 5 septembrie 2019
 • Interviu TV la MTVA, subiectul fiind plângerea Consiliului de Combatere a Discriminării în legătură cu Valea Uzului din 6 iunie, în fața Curții.
 • 6  septembrie 2019
 • Ședință cu primarii, la Sala de Marmură a CJHR.
 • Ședință HET, UDMR
 • 11 septembrie 2019
 • Consiliul Județean Harghita a solicitat din nou, pe data de 11 septembrie, de la noul prefect al județului Bacău, atacarea hotărârilor din Dărmănești.
 • 14 septembrie 2019
 • Discuții cu Haraszti Judit cu privire la activitatea în cadrul grupului.
 • 15 septembrie 2019
 • Consultări cu juriștii cu privire la pedeapsă, Schulleri Kinga.
 • 19 septembrie 2019
 • Spectacol  despre Valea Uzului , CJHR, Amfiteatru.
 • 24 septembrie 2019
 • Consultație cu avocatul Zsigmond József în legătură cu problemele legate de Valea Uzului.
 • 1 octombrie 2019
 • Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, și primarul comunei Sânmartin, Gergely András, au mandatat un cabinet de avocatură pentru a-i reprezenta în procesul de clarificare a frontierelor administrative dintre  Sânmartin și Dărmănești
 • 2 octombrie 2019
 • Discursul domnului deputat Dr. Tilki Attila referitor la Valea uzului în cadrul Consiliului Europei (Întrebarea scrisă nr. 742 adresată Comitetului Miniștrilor): Would the Committee of Ministers commission a report on the circumstances prior to, during, as well as after the appropriation by the local government of Dărmănești/Dormánfalva of the military cemetery in Valea Uzului/Úz-völgye?
 • 18 octombrie 2019
 • Expozitie Miercurea Ciuc, Consiliul Județean Harghita, Galerie, parte a programului Zilele Ținutului Secuiesc, expoziție.
 • 24 octombrie 2019
 • Pe data de 24 octombrie, președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, și primarul comunei Sânmartin, Gergely András, s-au adresat într-o scrisoare comună primarului din Dărmănești. Aceștia au solicitat liderului orașului din județul Bacău să garanteze că nu vor avea loc acte de vandalism în cimitir în ziua de 25 octombrie, în cadrul evenimentului organizat în cimitirul Valea Uzului cu ocazia Zilei Armatei României. (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • 27 octombrie 2019
 • Este considerat un progres semnificativ în disputa referitoare la cimitirul din Valea Uzului faptul că prefectul județului Bacău, Valentin Ivancea, a depus două acțiuni în instanța administrativă. În aceste procese, el a contestat autorizația de construire emisă de consiliul local din Dărmănești în cazul 2019/68, precum și hotărârile locale 2019/29 și 2019/48, prin care Dărmănești a transferat cimitirul din Valea Uzului în proprietatea publică a localității. (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • 5 noiembrie2019
 • Consiliul Județean Harghita s-a alăturat poziției comunei Sânmartin  și Serviciului de Apărare Juridică Mikó Imre prin depunerea unei cereri de intervenție în procesul din data de 5 noiembrie. Consiliul Județean Harghita ar interveni în procesul intentat de comuna Csíkszentmárton împotriva primarului și a orașului Dărmănești la Tribunalul Bacău (dosarul nr. 1631/110/2019). Împreună, solicită următoarele: anularea permisului de construcție nr. 69/17.12.2018 emis de primarul Dărmănești și a documentației urbane și a planului urbanistic general nr. 136/13.11.2018, referitoare la cimitirul militar din Valea Uzului; demolarea construcțiilor ilegale din cimitirul din Valea Uzului, readucându-l la starea sa inițială. Împreună cu aceasta, Consiliul Județean Harghita solicită rambursarea cheltuielilor de judecată de către pârâți. (Link asociat: borbolycsaba.ro)
 • 2527/STR – Raport despre Reuniunea Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CE) din 5 noiembrie 2019: întrebările depuse în scris de membrii Adunării Parlamentare a CE: *Tilki Attila (privind problema cimitirului militar din Valea Uzului)
 • 7 noiembrie 2019
 • Ședință cu consultanți despre articolul în Magyar Nemzet: https://magyarnemzet.hu/velemeny/uzvolgyi-hoseink-meltosaga-7411109/
 • 8 noiembrie 2019
 • Valea Uzului în fotografii militare din Primul Război Mondial – deschiderea expoziției la Sânmartin, Sala de sport, Etajul I.
 • Se modernizează drumul județean cu indicativul 123 în Valea Uzului: datorită investiției, vom ajunge în județul Bacău cu aproape 50 de kilometri mai scurtă distanță.

2020

 • 28 ianuarie 2020
 • Consultări locale la Primăria Sânmartin
 • Pe 28 ianuarie, în sala de conferințe a Bibliotecii Comunale Baka János din Csíkszentmárton, a fost semnat contractul de execuție pentru reabilitarea drumului județean cu indicativul 123, care duce către Valea Uzului. Lucrările, cu un termen de execuție de 45 de luni, care vizează porțiunea de drum de la Sânmartin până la Cinod și până la intersecția Eghersec, vor fi realizate de către firma Multipland Kft. din Miercurea Ciuc.
 • 10 februarie 2020
 • Discuții cu Krizsán Szilárd și localnici în legătură cu filmul, la Sânmartin
 • 20 februarie2020
 • Vizită la cimitirul din Valea Uzului, Sânmartin, Egersec. Dr. Tilki Attila și alții fac o vizită la cimitirul din Valea Uzului.
 • Discuții interne cu colegii referitoare la filmului Valea Uzului, căutarea unui loc și oferirea de ajutor
 • 28 martie 2020
 • Consultare cu avocatul Schulleri Kinga. Tribunalul Județean Harghita a confirmat faptul juridic că Cimitirul Valea Uzului aparține comunei Sânmartin. În decizia de bază, a respins acțiunea municipiului Dărmănești, care contesta hotărârea consiliului local Sânmartin prin care Cimitirul Valea Uzului a fost înregistrat în evidențele acestuia. Sentința nu este definitivă.
 • 27 iunie 2020
 • Discuții referitoare la procesul Valea Uzului – implicarea unui expert în proces.
 • 14 iulie 2020   
 • Am obținut o decizie favorabilă de la Curtea de Apel Târgu Mureș. Prefectura județului Bacău este obligată să elibereze o copie autentică a documentelor prin care cimitirul Valea Uzului a fost transferat în patrimoniul comunei Sânmartin.
 • 13 august 2020
 • Procesul a fost transferat la Judecătoria județului Bacău, care are ca scop rezolvarea disputei de frontieră dintre Sânmartin din județul Harghita și Dărmănești din județul Bacău – conform raportului publicat în ediția de joi a publicației Krónika (conform informațiilor furnizate de Maszol).
 • 24 august 2020
 • Discuții referitoare la evenimentul din Valea Uzului, de miercuri.
 • 26 august  2020
 • Slujbă ecumenică Valea Uzului, la cimitirul din Valea Uzului.
 • Întâlnire cu reprezentanții din  Ciuc de Jos  la magazinul din Cinod
 • 29 august 2020
 • Apariții în presă:
 • Hargita Népe: https://hargitanepe.eu/biznunk-kell-a-holnapban/
 • Székelyhon:https://szekelyhon.ro/aktualis/bekes-egyuttelesre-szolitott-bojte-csaba-az-uzvolgyi-megemlekezesen
 • maszol.ro:https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/179-tisztelges-szekelyfoldon-a-h-sok-el-tt-kepeken-mutatjuk-a-25-uzvolgyi-megemlekezest/
 • Krónika:https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-uzvolgyeben-hidat-kell-epiteni-a-kobol-amivel-megdobtak
 • Háromszék:https://www.3szek.ro/load/cikk/125866/ezrek-imadkoztak-az-igazsag-gyozelmeert-uzvolgyi-megemlekezes
 • 2 septembrie 2020
 • Discuții privind pagina Uz, în special legate de Békás și Valea Uzului
 • 24 septembrie 2020
 • Discuții legate de Valea Uuzlui, întâlnire online la adresa https://us02web.zoom.us/j/89600982516.
 • 6 octombrie 2020
 • Curtea de Apel Târgu Mureș a hotărât definitiv și irevocabil: decizia Consiliului Local Sânmartin de a declara cimitirul militar din Valea Uzului și fostele cazărmi construite de armata maghiară în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ca bunuri ale comunității este legală (conform informațiilor furnizate de Maszol).
 • 8 octombrie 2020
 • Înregistrare pentru Duna TV, Studioul Székelyföld al Duna TV, Tema: Procesul din Valea Uzului.
 • 14 octombrie 2020
 • Aktualis, Program Radio Tg- Mureș privind tema Valea Uzului, CJHR , Studio
 • 24 octombrie 2020
 • Borboly Csaba s-a adresat Consiliului Județean Bacău în legătură cu evenimentul planificat pentru Ziua Armatei Române. Președintele Consiliului Județean Harghita a solicitat în scris ca, cu ocazia zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei Române, să nu se permită desfășurarea evenimentelor în masă organizate. (Sursa: Maszol)
 • 1 noiembrie 2020
 • Începând din acest an, au început lucrările de modernizare a traseului care leagă Sânmartin de Valea Uzului prin instalarea de treceri și construirea de poduri. Este o investiție pe termen lung,cu muncă pe mai mulți ani și costuri semnificative, care vizează modernizarea drumului județean până la granița dintre județele Harghita și Bacău. (Sursa: Székelyhon)
 • 10 noiembrie 2020
 • Transmisie în direct referitoare la Valea Uzului, Sânmartin
 • 11 noiembrie 2020
 • Consultare cu avocatul în legătură cu decizia din Târgu Mureș, care, din nefericire, a modificat parțial fundamentarea hotărârii inițiale.
 • 20 noiembrie 2020
 • Interviu de cinci minute cu MTVA (Media Trust of the Audiovisual Fund), CJHR
 • 29 noiembrie 2020
 • Am făcut un pas important astăzi în cazul Velea Uzului – lucrăm pentru protejarea granițelor noastre. După înregistrarea în cartea funciară a drumului județean cu indicativul #DJ123, Consiliul Județean Harghita va marca luni limitele localității Valea Uzului cu un panou. Consolidarea graniței se va face cu ajutorul panoului cu denumirea localității, care va indica exact la cine aparține.
 • 30 noiembrie 2020
 • Au fost amplasate panouri bilingve de denumire a localității lângă cimitirul militar din Valea Uuzlui, după ce Consiliul Județean Harghita a înregistrat în cartea funciară drumul județean care trece prin localitate. Două panouri au fost amplasate în fața fostelor cazărmi militare, iar celelalte două au fost amplasate la aproximativ trei kilometri în direcția Dărmănești.
 • 9 decembrie 2020
 • Sentința a fost amânată de 5 ori, în cele din urmă, la 9 decembrie 2020, a fost publicată pe site: respingerea apelului jandarmeriei.    http://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000077320&id_inst=96
 • 10 decembrie 2020
 • Problema Valea Uzului are la rădăcină un contract încheiat în 1998, care avea ca obiect stabilirea limitelor administrative ale comunei Sânmartin. Aceasta acoperea întreaga comună, inclusiv Valea Uzului.
 • 17 decembrie 2020
 • Consultare cu consilierii în legătură cu informațiile prezentate de Rákossy Botond în presă.
 • 23 decembrie 2020
 • Întâlnire cu OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) în biroul lor de la etajul al patrulea.
 • 28 decembrie 2020
 • Întâlnire cu UDMR Ciuc (Partidul Democrat Maghiar din România – filiala din Ciuc).
 • Temă: Valea Uuzlui – granițe estice
 • Elaborarea strategiilor
 • Realizarea scenariilor – ce poate face guvernul
 • Propuneri și elaborarea de documente în mod frecvent

2021

 • 6 ianuarie 2021
 • Discuție cu echipa de comunicare în tema Valea Uzului
 • 11 februarie 2021
 • Întâlnire de lucru la Ciucul de Jos  – organizarea unui forum public.
 • 16 februarie 2021
 • Bruxelles-ul cere României să transpună legea UE privind discursul instigator la ură, conform UDMR , din cauza Vala Uzlui
 • (Link asociat: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemetonbrusszel-a-gyuloletbeszedre-vonatkozo-unios-jog-atultetesere-szolitotta-fel-romaniat)
 • 17 februarie 2021
 • Asociațiile de proprietari din Ciuc au intentat procese pentru terenurile din Valea Uzului
 • Link-uri asociate:https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/267391208082096 
 • https://szekelyhon.ro/aktualis/hallgat-az-uzvolgyi-teruletfoglalas-okairol-dormanfalva-polgarmestere
 • 25 februarie 2021
 • Prin hotărârea Curții Supreme de Justiție a României, Tribunalul Județean Harghita poate judeca la primă instanță litigiul privind granița dintre județele Harghita și Bacău care va decide și asupra apartenenței teritoriului localității Valea Uzului. (Link asociat: https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargita-megyei-torvenyszek-targyalja-a-csikszentmartoniak-keresetet-a-megyehatar-perben)
 • 26 februarie 2021
 • Prezentarea cărții Valea Uzului la Baza Sportivă din Sânmartin
 • 11 martie 2021
 • Prezentarea cărții online „Előre az Úz völgyében” la Consulatul din Miercurea Ciuc.
 • 15 aprilie 2021
 • Prezentarea cărții „Előre az Úz völgyében” în cadrul programului instituțional intitulat „Expoziții, prezentări de carte, concerte” la Primăria din Odorheiu Secuiesc, Sala Szent István.
 • 25 mai 2021
 • Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a vorbit despre cazul Valea Uzului în cadrul unei ședințe online a Grupului de lucru al Organizațiilor Sociale al Forumului Reprezentanților Maghiari din Cadrilater. (https://www.facebook.com/borbolycsaba/posts/326584445496105)
 • 26 mai 2021
 • Decizia de primă instanță a Tribunalului Județean Bacău a invalidat hotărârea autorității locale din Dărmănești care încadra cimitirul în proprietatea publică a orașului.
 • 5 iunie 2021
 • Prezentarea cărții „Előre az Úz völgyében” de Kocsis Károly la Cluj-Napoca, în Sala Palatului Bánffy.
 • 8 iunie 2021
 • Consultări referitoare la un articol apărut într-un ziar. (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150821957079149&id=100064540376285)
 • 11 iunie 2021
 • Pe urmele tainelor din Valea Uzului: adăposturi săpate în stâncă, tranșee, obstacole pentru tancuri și bunkere. Interviu cu Zsolt Madár, inginer forestier și pasionat de istorie locală, pe Maszol: (https://maszol.ro/kultura/Uz-volgye-titkainak-nyomaban-sziklaba-vajt-loallasok-loveszarkok-tankakadalyok-es-bunkerek)
 • 18 iunie 2021
 • Raportul televiziunii Kecskemét despre Valea Uzului:
 • (https://kecskemetitv.hu/musorok/toretlenul-magyarok/toretlenul-magyarok-2)
 • 24 august 2021
 • Vizită de lucru a conducerii județul Szabolcs-Szatmár-Bereg – in Valea Uzului.
 • 28 octombrie 2021
 • Curtea de Apel Bacău a invalidat definitiv hotărârea Consiliului local Dărmănești din martie 2019, prin care cimitirul militar din Valea Uzului a fost declarat proprietate publică a orașului.

2022

 • 18 ianuarie 2022
 • Emisiune la postul de radio Sztár Rádió, cu tema Valea Uzului.
 • 10 februarie 2022
 • Curtea de Apel Bacău a constatat că permisul de construcție a fost emis în mod ilegal. Judecătorii au recunoscut doar interesele comunei Sânmartin dintre părțile secuiești implicate în proces. Nu au acceptat implicarea Serviciului de Protecție Juridică Mikó Imre și cererea de intervenție în proces a județului Harghita. Cu toate acestea, li s-a permis județului Harghita să participe la procedură în calitate de ajutor al comunei Sânmartin. – sursa: Maszol.ro
 • 2 iunie 2022.
 • Erdélyi TV – Emisiune despre actualitățile din județul Harghita, ceva se întâmplă în Valea Uzului.
 • 24 august 2022
 • Corespondență cu primarul Birtalan Sándor subiectul este  legat de Valea Uzului.
 • 7 septembrie 2022
 • Ședință extraordinară a consiliului local, în Centrul Cultural Cinod, cu tema Cinod și Valea Uz ca fortărețe turistice.

2023

 • 30 ianuarie 2023
 • Consultare cu Kelemen Hunor, tema Valea Uzului, București.
 • 10 februarie 2023.
 • Curtea de Apel Bacău a respins ca neîntemeiat recursul depus într-unul dintre procesele referitoare la cimitirul militar din Valea Uzului și a confirmat decizia favorabilă dată de instanța de fond pentru Sănmartin. Astfel, recursul a fost respins ca nefondat și hotărârea de fond a intrat în vigoare. Hotărârea de fond pronunțată cu exact un an în urmă a anulat permisul de construcție pentru parcela românească a cimitirului și a dispus demolarea construcției ilegale.https://pestisracok.hu/borboly-csaba-a-ps-nek-az-uzvolgyi-katonatemeto-ugyeben-hozott-iteletrol-harcolunk-tovabb-egy-tapodtat-sem-engedunk-abbol-amit-szekely-oseink-rank-hagytak/,https://www.origo.hu/hirmondo/nagyvilag/20230210-el-kell-tavolitani-a-betonkereszteket.html
 • Precizarea lui Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, cu privire la decizia definitivă în procesul Valea Uzului.
 • 13 februarie 2023
 • Întâlnire de lucru cu privire la problema Valea Uzului, în biroul președintelui CJHR
 • Încă o întâlnire de lucru cu privire la problema Valea Uzului, în biroul președintelui CJHR
 • Întâlnire de lucru cu privire la problema Valea Uzului prin Zoom
 • 15 februarie 2023
 • O nouă victorie pentru Sânmartin în cazul cimitirului militar de la Valea Uzului: Curtea de Apel Bacău a anulat definitiv dreptul de proprietate al orașului Dărmănești asupra cimitirului. Primarul din Sânmartin, Birtalan Sándor, a exprimat satisfacția sa cu privire la decizia luată. În același timp, liderul comunei și președintele județului Harghita, Borboly Csaba, au susținut o conferință de presă miercuri dimineața, dar la acel moment nu erau încă informați cu privire la noua hotărâre judecătorească anunțată tot miercuri.https://hargitanepe.ro/jogerosen-toroltek-dormanfalva-tulajdonjogat-az-uzvolgyi-katonatemeto-ugyeben-20230215
 • O nouă decizie judecătorească definitivă a fost luată în cazul cimitirului militar de la Valea Uzului! Astfel, orașului Dărmănești trebuie să șteargă înregistrarea din cartea funciară referitoare la cimitir. Curtea de Apel Bacău a respins recursul depus de orașul Dărmănești din județul Bacău (Dărmănești) și a confirmat hotărârea de primă instanță conform căreia orașul moldovean a înregistrat ilegal cimitirul militar maghiar aparținând Sânmartin din județul Harghita ca fiind proprietatea sa. Curtea de Apel BACĂU – Informaţii dosar (just.ro)
 • 21 februarie 2023
 • Întâlnire de lucru cu privire la problema din Valea Uzului, prin Zoom
 • 22 februarie 2023
 • Întâlnire de lucru cu privire la problema din Valea Uzului, prin Zoom, discuții despre subiecte, grup de lucru, scrierea unei scrisori către Bacău
 • 24 februarie 2023
 • Mesaj trimis prin aplicația WhatsApp trimis către Kelemen Hunor înainte de ședința HET, la 24 februarie 2023, dimineața
 • 27 februarie 2023
 • Întâlnire internă referitoare la scrisoarea în curs către Bacău, precum și în legătură cu discuțiile desfășurate la Sînmartin în sala 19 a HMT
 • Vizită la Sânmartin, discuții cu Gergely András
 • 2 martie 2023
 • Ședință de lucru prin Zoom, în legătură cu scrisoarea primită de la M.A.N. cu privire la Ziua Eroilor din 25 mai; au fost formulate sarcini referitoare la elaborarea unui memorandum și a unui material audio despre acest eveniment.
 • 3 martie 2023
 • Ședință de lucru pentru prezentarea proiectului referitor la reamenajarea zonei din Valea Uzului în legătură cu noile sarcini atribuite; participanții au primit teme specifice; sediul CJHR
 • 1 martie 2023
 • Prefectura județului Bacău a declarat că nu intenționează să se implice în restaurarea stării inițiale a Cimitirului Militar din Valea Uz, deoarece nu se consideră competentă în această chestiune – a comunicat instituția miercuri, către portalul de știri Krónika.
 • Instituția guvernamentală din județul Bacău a fost implicată în procesul de anulare a autorizației de construcție a parcelei românești, realizată ilegal, în calitate de pârât, la fel ca și administrația locală din Dărmănești . La data de 10 februarie s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă în acest caz.
 • Tribunalul Bacău a considerat nefondată apelul orașului Darmanesti din județul Bacău și a confirmat hotărârea de primă instanță, care a anulat autorizația de construcție pentru parcela românească din cimitir și a dispus demolarea construcției ilegale.
 • 10 martie 2023
 • Se finalizează și se trimite o scrisoare, o hartă și anexa către Consiliul Județean Bacău referitoare la mutarea crucilor din Valea Uzului.
 • Live în legătură Valea Uzului- nu avem intenția de a contesta naționalitatea celor decedați din Valea Uz. Consiliul Județean Harghita –se solicită completarea unui chestionar pentru a obține informații suplimentare de la populație.
 • Comunicat de presă referitor la chestionarul Valea Uzului, Consiliul Județean Harghita solicită completarea unui chestionar pentru a obține informații suplimentare de la populație.
 • 23 martie 2023
 • Se primește o scrisoare de la Asociația Prospectorii Istoriei (Asociația Prospectorilor de Istorie), Memoriu – Eroi de la Valea Uzului (Memoriu – Eroii de la Valea Uzului).
 • 5 aprilie 2023
 • Ședința în legătură cu Valea Uzului , va fii  pregătit un rezumat al evenimentelor care au avut loc să se trimiă  o scrisoare către Asociația Prospectorii Istoriei (Asociația Prospectorilor de Istorie) și către toate instituții,  încărcarea pe pagina web subiecte referitoare la Valea Uzului
 • Interviu video – pentru postul de televiziune Kecskeméti TV, în legătură cu Valea Uzului.
 • 11 aprilie 2023
 • Trimiterea unei e răspuns către Asociația Prospectorii Istoriei (Asociația Prospectorilor de Istorie) și către toate celelalte instituții guvernamentale.
 • 27aprilie 2023
 • Trimiterea unei scrisori către Primăria Darmanesti și către Președintele Consiliului Județean Bacău, solicitându-le să întreprindă acțiuni în vederea restabilirii stării inițiale a Cimitirului Militar de la Valea Uzului.
 • 2 mai 2023
 • Primăria Darmanesti răspunde la scrisoarea CJHR
 • 5 mai 2023
 • Trimiterea unei cereri către ONCE (Oficiul Național pentru Cultul Eroilor) și Ministerul Apărării Naționale, în care solicităm programarea unei întâlniri pentru data de 9 mai 2023.
 • 8 mai 2023
 • Trimiterea unei scrisori către Primăria Sânmartin, în legătură cu luarea de măsuri ulterioare.
 • 9 mai 2023
 • Trimiterea unei noi scrisori către Primăria Dărmanesti și către Președintele Consiliului Județean Bacău.
 • Întâlnire cu Ministerul Apărării Naționale, București, în legătură cu Valea Uzului.
 • 16 iunie 2023
 • Scrisoare primită de la  Asociația Prospectorii Istoriei , solicitare clasare în Lista Monumentelor Istorice