Corespondenței privind divergența de hotar și lucrările din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului

2012: Proces-verbal întocmit cu ocazia întâlnirii între Oficiile de Cadastru Harghita și Bacău, nesemnat de reprezentanții OCPI Harghita din cauza divergențelor de hotar administrativ.

2012: Adresă de solicitare către Prefectul Județului Harghita să inițieze demersuri pentru delimitarea hotarului administrativ.

2013: Revenire către Prefectul Județului Harghita să inițieze demersuri pentru delimitarea hotarului administrativ.

18.02.2013. Întâlnirea dintre reprezentanții localităților Sânmartin, Leliceni, Ciucsângeorgiu, Păuleni și Frumoasa, implicate în divergența de hotar administrativ între Județele Harghita și Bacău.

17.11.2014. Adresă de revenire către Prefectul Județului Harghita să inițieze demersuri pentru delimitarea hotarului administrativ.

29.01.2019.UAT Sânmartin sesizează Prefectul Județului Harghita despre faptul că orașul Dărmănești vrea să întabuleze Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

08.04.2019. Adresa UAT Sânmartin către UAT Dărmănești să sisteze lucrările din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, cerând restabilirea situației inițiale.

12.04.2019. Președintele CJH este informat cu privire la lucrările de construcții din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

12.04.2019. Prefectul Județului Harghita vizitează președintele CJH, promite că va iniția procedura de delimitare.

25.04.2019. UAT Sânmartin informează conducerea orașului Dărmănești că președintele CJH Borboly Csaba a sesizat organele de ordine publică despre lucrările neautorizate de la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

29.04.2019. Adresa președintelui CJH către CJBacău, informare privind întabularea abuzivă a cimitirului.

29.04.2019. Adresa CJH nr.9181 către Consiliul Județean Bacău – Solicităm suspendarea centralizării și înaintării către Guvern al HCL Dărmănești nr.29/2019, până la clarificarea situației juridice al imobilului Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

30.04.2019. Intervenția deputatului UDMR Kelemen Hunor către prim ministrul Viorica Dăncilă.

01.05.2019 . Adresa CJH către UAT Dărmănești prin care se solicită amânarea inaugurării de pe data de 17 mai a sființării Solei și acelor 50 de cruci realizate în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

02.05.2019. Plângerea CJH către ATOP privind înfundarea cu material de construcții a șanțului din fața cimitirului .

02.05.2019. Plângere către IJP Harghita privind lucrările neautorizate în apropierea DJ 123.

02.05.2019. Ședintă de lucru cu grupul Uz al CJH.

02.05.2019. Adresa CJH nr.9320 către ANAP, respectiv Curtea de Conturi a României – Solicităm verificarea legalității achiziției publice al UAT Dărmănești pentru lucrările de contruire Monument Istoric și 50 cruci din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

02.05.2019. Adresa CJH nr.9321 către Camera de Conturi din Județul Bacău, respectiv Curtea de Conturi a României – Solicităm a ne comunica dacă UAT Dărmănești avea dreptul de a iniția cumpărare directă pentru lucrarea din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

03.05.2019. Adresa CJH nr.9368/2019 către OCPI Bacău, respectiv Biroul CPI Buhus – Solicităm reanalizarea documentației de întabulare a imobilului Cimitirul Eroilor din Valea Uzului în favoarea UAT Dărmănești.

03.05.2019. Sesizările CJH către OCPI Bacău, MDRAP, Prefectul Bacău, ANAP,Curtea de Conturi Bacău, CJ Bacău, ISC Bacău, ANCPI, MAN, Prefectul Harghita, IJP Bacău.

05.05.2019. Apel pentru voluntariat în Valea Uzului.

06.05.2019 . Autorizarea Flashmob inițiat de Comitetul de Tineret din Covasna.

06.05.2019. Adresa BAZ Ungaria, solicită reprezentarea intereselor și informare asupra întâmplărilor din Cimitir.

06.05.019. Ședintă de lucru cu grupul Uz al CJH- Cabinetul președintelui.

06.05.2019. Solicitare ACUM TV informații conf. Legii nr. 544/2001.

07.05.2019. UAT Sânmartin Cerere de Ordonanță Președințială privind sistarea lucrărilor din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

07.05.2019. Adresă către depitatul UDMR Apjok, informarea MAN .

07.05.2019. Adrese de solicitare întâlnire personală al președintelui CJH cu conducerea diferitelor institușii al Județului Bacău.

07.05.2019. UAT Sânmartin cere OCPI Bacău, sistarea întabulării cimitirului.

07.05.2019. Procesele verbale cu întâlnirile de lucru al președintelui CJH la diferitele instituții din Bacău : CJ, Prefectura Bacău, ISC, secretarul și arhitectul șef al UAT Dărmănești.

07.05.2019 . Întâlnirea la Sânmartin al membrilor grupului de inițiativă.

08.05.2019. Răspunsul CJH către BAZ Ungaria, asigurăm că le vom informa asupra întămplârilor de la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

08.05.2019. Teleconferință între grupul de lucru uz și președintele CJH despre sarcinile în curs privind problemele din Valea Uzului.

08.05.2019. Adresa CJH nr.9841 către Consiliul Județean Bacău, respectiv Instituția Prefectului-Județul Harghita – Solicităm să intreprinde măsuri pentru sistarea lucrărilor din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului până la soluționarea litigiului privind divergențele de hotar.

09.05.2019. Adresa CJH nr.9866 către Ministerul Apărării Naționale – Solicităm ordonarea sistării lucrărilor din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului cu arătarea faptului că imobilul face parte din patrimoniul Comunei Sânmartin Județul Harghita și se află pe raza teritoriului administrativ al Com. Sânmartin.

09.05.2019. Informarea Ambasadei Rusiei și Germaniei privind intervențiile din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

09.05.2019. Hotărârea de Principiu al CJH privind imputernicirea președintelui CJH de a reprezenta interesele județului privind localitatea Valea Uzului.

09.05.2019. Ședință de lucru al grupului uz.

10.05.2019. Adresa Instituția Prefectului-Județul Harghita – Comunică măsurile întreprinse privind lucrările din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului :

– a sesizat Instituția Prefectului-Județul Bacău, solicitând verificarea legalității actelor administrative emise de UAT Dărmănești

– a propus inițierea unei noi proceduri administrative pentru concilierea între cele două UAT-uri

– a sesizat Inspectoratul Județean în Construcții

– a informat Ministerul Afacerilor Interne

10.05.2019. Solicitarea documente de la Arhivele Naționale, acte despre cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

10.05.2019. Ședința de lucru al grupului Uz .

12.05.2019. Slujbă Ocumenica a 3 județe în Valea Uzului.

12.05.2019. Adrese către BAZ Ungaria, Ambasada Germaniei din România, Ambasada Rusiei, Arhivele Naționale ale Ungariei, Arhivele Naționale ale României.

13.05.2019. Ședință de lucru al grupului Uz.

14.05.2019. Adresa Inspectoratului Județean în Construcții Bacău la adresa CJH nr.9543/2019, – Comunică rezultatul controlului privind lucrările de construire din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

15.05.2019. BAZ Ungaria trimite lista soldaților maghiari căzuți și înhumați în Cimitirul Eroilor din Valea uzului.

16.05.2019. Adresa CJH solicitare date despre referendumul din anul 1968.

16.05.2019. Ședința grupului de lucru Uz.

16.05.2019. Ședința cu colegii de la DGT privind DJ 123.

16.05.2019. Scurt metraj cu președintele CJH despre Valea Uzului.

16.05.2019. Întrevedere la Prefectul Județului Harghita cu colegii de la CJH cu atribuții de evidența hotarelor administrative și reprezentanții OCPI Harghita.

17.05.2019. Sesizare de la UAT Dărmănești privind acțiunea de acoperire cu saci a celor 50 de cruci și sola.

20.05.2019. Zile VITEZI NAPOK, cu participarea husarilor în organizarea celor de la Covasna.

21.05.2019. Sesizarea președintelui CJH către MAN, Prefectul Bacău, CJ Bacău, Poliția și Jandarmeria să intervină pentru înlăturarea steagului cu care a fost învelit gardul cimitirului.

21.05.2019. Interviul președintelui CJH cu radio Kossuth pe tema întâmplărilor din Valea Uzului.

22.05.2019. Adrese din partea CJH către Facultățile de Istorie privind comunicarea cercetările efectuate despre cimitirele eroilor români.

22.05.2019. Revenire către ANCPI .

23.05.2019. Descinderea forțelor de ordine la locuința viceprimarului din Sânmartin în urma denunțului George Simion. UDMR rupe legătura de colaborare cu PSD.

23.05.2019. Ședință de lucru cu membrii grupului de lucru Uz.

24.05.2019. Solicitarea celor 4 Episcopii să ia atitudine privind acuzațiile aduse la adresa comunității maghiară privind arderea semnelor de căpătâi in anul 1994 din cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

24.05.2019. Scurtmetraj privind măsurile luate în legătură cu V.Uzului.

25.05.2019. Adunarea mulțimii în centrul comunei Sânmartin ca semn de solidaritate cu viceprimarul UAT Sânmartin.

28.05.2019. Primarul UAT Sânmartin comunică adresa Prefectului Județului Harghita privind desemnarea membrilor comisiei de delimitare.

29.05.2019. Ședință de lucru al grupului Uz.

29.05.2019. Adresele CJH către Protopopiatele Otodoxe, cerem să nu sființească construcțiile ilegale din cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

29.05.2019. Adresele de răspuns de la Curtea de Conturi privind includerea verificării achiziției publice a Solei și a 50 de cruci din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

29.05.2019. Adresa Curții de Conturi a României la adresa CJH nr.9321/2019 – Comunică redirecționarea sesizării CJH către Camera de Conturi Bacău de a programa acțiunea de control pentru semestrul II 2019.

29.05.2019. HCL Sânmartin nr.13/2019 privind închiderea Cimitirului Eroilor din Valea Uzului.

30.05.2019. Sesizarea UAT Dărmănesti către UAT Sânmartin să anuleze HCL 13/2019, respectiv 20/2007.

30.05.2019. Răspunsul UAT Dărmănesti la adresa UAT Sânmartin, comunică refuzul de a retrage HCL 29/2019 privind întabularea cimitirului.

31.05.2019. UAT Sânmartin comunică Programul de vizită la cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

03.06.2019. UAT Dărmănești comunică înaintarea adresei CJH nr.9841/2019 către Prefectura Bacău.

04.06.2019. Adresa CJH nr.ad.9368/2019 către OCPI Bacău – Trimitem adresa Instituției Prefectului-Județul Bacău în vederea susținerii punctului nostru de vedere de a reanaliza documentația de întabulare a Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, în favoarea orașului Dărmănești, județul Bacău.evelek a bákói és moinesti kataszteri hivatalnak, vizsgálják felül a Darmanesti javara történt betelekkönyvezést.

04.06.2019. Adresa Instituția Prefectului-Județul Bacău la adresele CJH nr.9368/2019 și nr.9841/2019 – Comunică măsurile luate :

– s-a comunicat către UAT Dărmănești constatările Inspectoratului de Stat în Construcții, Inspectoratul Regional în Contrucții Nord-Est, privind oportunitatea solicitării instanței de contencios administrativ anularea Autorizației de construire nr.69/2018, urmând să întreprinde măsurile dispuse până la 07.06.2019

– au fost solicitate relații de la Oficul de Cadastru și Publicitatea Imobiliară Bacău și de la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

– s-a solicitat de la UAT Dărmănești revocarea HCL 29/2019

– referitor la delimitarea granițelor dintre cele două județe, s-a declanșat procedura pentru definitivarea grănițuirii dintre județul Bacău și județul Harghita, s-au întocmit adresele nr.11012/17.05.2019, 11471/28.05.2019, 11190/28.05.2019 prin care s-a solicitat desemnarea persoanelor care vor face parte din comisia de delimitare.

04.06.2019. Adresele CJH către OCPI Bacău și Moinești se solicită reanalizarea întabulării în favoarea orașului Dărmănești a Cimitirului Eroilor din Valea Uzului.

05.06.2019. Ședințe de lucru al grupului Uz.

05.06.2019. Adresă către UAT Dărmănești privind anularea manifestării consacrate Zilei Eroilor Neamului planificat pentru 06.06.2019.

05.06.2019. Comunicat de presă.

05.06.2019. Adrese către Prefecturile Harghita și Bacău, Jandarmerii, Poliția celor două județe să întreprinde măsuri în vederea anulării manifestărilor din ziua de 06.06.2019.

06.06.2019. Ședința Consiliului Județean Covasna la Valea Uzului și alcătuire lanț uman în jurul cimitirului. Intrarea cu forță a mulțimii din Dărmănești în cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

06.06.2019. Citație pentru UAT Sânmartin privind chemarea în judecată privind HCL 13/2019.

06.06.2019. Adresa CJH către Prefectura Harghita privind organizarea manifestărilor din 06.06.2019 având în vedere faptul că la data aceea va avea loc un alt eveniment deja autorizat de CJH.

06.06.2019. Răspunsul ANCPI la adresa CJH 10420/2019, punctul de vedere rămâne aceeași, luând ca puncte de rpere a hotarelor dintre Harghita și Bacău cel stabilit în anul 1990,.până la soluționarea litigiului dintre cele două județe.

07.06.2019. Adresa CJH către Prefectura Harghita cu desemnarea membrilor în comisia de delimitare .

07.06.2019. Răspuns informații conform Legii. 544/2001 pentru ACUM TV.

07.06.2019. Interviu cu Bonum TV și Hír Tv, pe tema Valea Uzului.

12.06.2019. Răspunsul Arhivelor Naționale ale Ungariei precum că nu s-au găsit acte privitoare la cimitirul Eroilor din Valea Uzului, decât hărți din 1894-1899 cu hotar.

16.06.2019. Adresa Hargita Megyéért Egyesület către UAT Sânmartin privind acordare de sprijin pentru repararea porții cimitirului .

24.06.2019. Oficiul de Cadastru Imobiliar Bacău comunică întabularea dreptului de proprietate a Cimitirului din Valea Uzului în favoarea orașului Dărmănești.

26.06.2019. Acord de principiu de la Ministerul Cultelor, privind concepția artistică.

26.06.2019. CJH solicită informații de la Prefectul Bacău,privind atacarea HCL 29/2019 .

26.06.2019. Răspunsul ANCPI ca răspuns la adresa CJH 10420/2/2019 privind cel stabilit în anul 1990,.până la soluționarea litigiului dintre cele două județe.

26.06.2019. Adresă CJH către MAN, solicităm comunicarea listei soldaților români înhumați în cimitirul din Valea Uzului.

26.06.2019. ONCE comunică lista soldaților înhumați în cimitirul Valea Uzului din care reiese că sunt 11 soldați la V.Uzului.

28.06.2019. Plângere depusă de UAT Sânmartin împotriva OCPI Moinești privind intabulării cimitirului din Valea Uzului.

03.07.2019. ONCE și MAN la adresele CJH 9866/2019 și 11399/2019, 11433/2019 în care comunică lista soldaților înhumați în cimitirul Valea Uzului din care reiese că față de evidențele CMJ Harghita întocmit în anul 1988, unde în evidențele lor figurau 146-9 de soldați români din care 19 în cimitirul Eroilor din Valea Uzului iar alții 130 înhumați în Poiana Uzului, în Cimitirul Eroilor din Vlaea Uzului sunt înhumați numai 11 soldați români.

03.07.2019. Adresa Prefectului Bacău în care comunică somarea UAT Dărmănești privind revocarea Autorizației de Construire pentru lucrările din Cimitirul V.Uzului.

03.07.2019. Adresa Parchetului de pe Lângă Tribunalul Miercurea Ciuc ca răspuns la adresa CJH 9319/02.05.2019 adresată IJP Harghita privind construcțiile ilegale realizate în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului. Comunică strămutarea cauzei către Parchetul Moinești.

03.07.2019. Întâlnirea membrilor comisiei de delimitare la Prefectura Județului Harghita.

03.07.2019. Ședința cu primarii din Ciucul de Jos privind întămplârile din Valea Uzului.

04.07.2019. Ordinul Comun al Prefectului Județului Harghita și Prefectului Județului Bacău 218/360/2019 cu numirea comisiei de delimitare.

08.07.2019. Adresa Prefectului Județului Harghita, comunică locul, data și ora întâlnirii comisiei de delimitare.

09.07.2019. Întâlnirea la UAT Ghimeș-Făget al comisiei de delimitare.

10.07.2019. Adresa CJH 15770/2019 către Prefectura Județului Harghita, solicităm demararea verificării pregătirii profesionale a reprezentantului OCPI Harghita, privind incompetența în comisia de delimitare.

10.07.2019. Președintele CJH Borboly Csaba ca persoană fizică în nume propriu solicită informații de la primarul UAT Dărmănești pe baza Legii nr. 544/2001 privind întabularea Cimitirului Eroilor din Valea Uzului de către UAT Dărmănești.

10.07.2019. Președintele CJH Borboly Csaba ca persoană fizică în nume propriu solicită informații de la Jandarmerie pe baza Legii nr. 544/2001 dacă comandantul Iamandi Dan a fost agresat cu ocazia manifestărilor din 06.06.2019.

10.07.2019. Președintele CJH Borboly Csaba ca persoană fizică în nume propriu solicită informații de la ONCE, pe baza Legii nr. 544/2001 date cu privire la exhumările efectuate în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

11.07.2019. CJH cu adresa nr.15845/2019 adresată Prefectului Județului Harghita, solicitarea demarării acțiunii în instanță a delimitării administrativ teritoriale dintre UAT Sânmartin și Dărmănești.

22.07.2019. Informarea președintelui CJH asupra HCL Dărmănești nr.48/2019 privind modificarea HCL Dărmănești nr.29/2019.

22.07.2019. Ședințe de lucru al grupului Uz.

23.07.2019. Plângerea Prealabilă a UAT Sânmartin către UAT Dărmănești și Prefectul Județului Bacău, împotriva HCL Dărmănești nr.48/2019.

23.07.2019. Răspunsul UAT Dărmănești către persoana fizică Borboly Csaba pe baza Legii nr.544/2001, trimitlista de inventar al cimitirului din Valea Uzului.

23.07.2019. Ședințe de lucru al grupului Uz, biroul 133/A .

24.07.2019. Răspunsul Prefectului Județului Harghita la adresa CJH nr. 15845/2019 comunică faptul că procedura de demararea în instanță a delimitării hotarelor administrativ teritoriale cade în competența UAT-urilor interesate.

24.07.2019. Denunțul Penal al președintelui CJH împotriva instigatorilor din 06.06.2019 în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului .

24.07.2019. Răspunsul Jandarmeriei Române la solicitarea informațiilor conform Legii 544/2001 al persoanei fizice Borboly Csaba, privind atrocitățile împotriva comandantului Jandarmeriei M-Ciuc, Iamandi Dan cu ocazia evenimentelor din 06.06.2019 din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

26.07.2019. Solicitare informații publice Borboly Csaba persoană fizică conf. Legii 544/2001 adresată către UAT Dărmănești privind inventarul Cimitirului din Valea Uzului, deoarece răspunsul primit anterior era nesatisfăcător.

30.07.2019. Adresa de răspuns al prefectului județului Harghita la adresa CJH nr.15770/2019, ne informează că nu au demarat procedura verificării pregătirii profesionale a reprezentantului OCPI Harghita, privind incompetența în comisia de delimitare.

30.07.2019. Adresa CJH ad.9368/2019 către Prefectura Județului Bacău, solicităm atacarea întabulării cimitirului, atacarea HCL Dărmănești nr. 48/2019.

30.07.2019. Adresa CJH nr.ad.9368/2019 către ANCPI, solicităm atacarea întabulării cimitirului, pe baza HCL Dărmănești nr. 48/2019.

30.07.2019. Adresa de răspuns al CJ Bacău la adresa CJH nr.9368/2019, comunică faptul că are 6 luni la dispoziție pentru a ataca Hotărârea UAT urilor dacă le consideră nelegale, acest drept au și cei lezați în drepturi.

01.08.2019. Ședința de lucru al grupului Uz. Tema principală atacarea în instanță a actelor eliberate de UAT Dărmănești Hotărârile 29/2019 și 48/2019, Autorizația de Construire, litigiul delimitare hotar.

01.08.2019. Răspunsul UAT Dărmănești la solicitarea Persoanei fizice Borboly Csaba conf.Legii nr.544/2001, trimit lista mijloacelor fixe pentru cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

02.08.2019. Sesizarea UAT Dărmănești de a demara procedura de avizarea a adunării de comemorare organizat pentru data de 26 august la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, conform prevederilor Legii 60/1991.

02.08.2019. UAT Dărmănești solicită informații pe baza Legii 544/2001 privind autorizarea lucrărilor de contruire a celor 5 sole și 600 de cruciulițe efectuate de UAT Sânmartin în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

2019 august. Plângerea Prealabilă a UAT Sânmartin a HCL Dărmănești 29/2019, respectiv al Autorizației de Construire nr.69/2018.

12.08.2019. Solicitarea UAT Sânmartin de avizare a comemorării din ziua de 26 august 2019, organizat la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

13.08.2019. Avizarea comemorării din ziua de 26 august 2019, organizat la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului de către UAT Sânmartin.

19.08.2019. Ședințe de lucru al grupului Uz.

20.08.2019. Înștiințarea Jandarmeriei Jud.Harghita și a Prefecturii Județului Harghita privind comemorarea din ziua de 26 august 2019, organizat la Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, solicităm sprijin pentru asigurarea ordinii publice.

21.08.2019. Solicitare informații publice Borboly Csaba persoană fizică conf. Legii 544/2001 adresată către Prefectura Județului Bacău, copii de pe HCL Dărmănești între anii 2000-2018 cu privire la inventarul UAT Dărmănești.

22.08.2019. IJP Harghita avizează comemorarea din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului pentru data de 26 august 2019.

22.08.2019. Avizul UATA Dărmănești privind comemorarea din data de 26 august 2019 din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

26.08.2019. Comemorare la Cimitirul Valea Uzului augusztus 26. A decurs în condiții normale.

27.08.2019. Răspunsul MDRAP prin care comunică respingere documentației de atestare a domeniului public al UAT Dărmănești.

29.08.2019. Adresă MAN prin care se solicită actele de proprietate pentru Cimitirul Eroilor din V.Uzului, respectiv autorizațiile pentru lucrările realizate în cimitirul Eroilor din V.Uzului.

02.09.2019. Răspunsul CJH la adresa UAT Dărmănești, – rugăm să se adreseze UAT Sânmartin, fiindcă CJH nu este în posesie actelor cerute.

02.09.2019. Răspunsul Prefectului județului Bacău la cererea persoanei fizice Borboly Csaba privind solicitarea informațiilor conform Legii 544/2001. Răspuns precum actele cerute pot fi solicitate de către instanța sau de la instituția care a eliberat.

03.09.2019. Răspunsul Prefecturii Bacău la solicitarea CJH nr.9368/30.07.2019 privind atacarea HCL 29/2019, comunică faptul că clarificarea situației cimitirului este de competența instanței de contencios administrativ.

11.09.2019. Adresă către noul prefect de Bacău, solicităm să ia poziție conform legilor în vigoară și să atace HCL Dărmănești 29/2019 și 48/2019, punând astfel capăt nelegalităților.

17.09.2019. Răspunsul CJH la adresa MAN, trimitem actele solicitatea .

20.09.2019. Adresă către MAN și ONCE rugăm să ne comunice dacă se va efectua vizită oficială în Cimitirul V.Uzului.

01.02.2019. Președintele CJH și primarul UAT Sânmartin contactează un avocat în vederea mandatării privind reprezentarea UAT Sânmartin în procesul de delimitare a hotarului administrativ teritorial dintre județele Harghita și Bacău.

02.10.2019. Borboly Csaba persoană fizică atacarea în instanță a prefectului Județului Bacău a refuzului de comunicare a actelor cerute pe baza Legii 544/2001.

22.10.2019. Adresa numitului Kovacs Cs. Pentru aprobarea organizării foc de tabără pe DJ 132, partea opusa cu Cimitirul Eroilor.

22.10.2019. Răspunsul la adresă Dl.Kovacs Csaba, aprobarea organizării foc de tabără pe DJ 132, partea opusa cu Cimitirul Eroilor.

24.10.2019. Adresa CJH către primarul UAT Dărmănești, Solicitare luare de măsuri pentru evitarea provocărilor,incidentelor și distrugerilor cu ocazia comemorării Zilei Armatei Române, din 25 oct.2019, din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

25.10.2019. Răspunsul Prefectului Bacău la adresa nr.20529/11.09.2019 al CJH, Comunică atacarea în contencios administrativ al HCL Dărmănești 29/2019 și 48/2019.

05.11.2019. CJH depune cerere de intervenție către Tribunalul Bacău în contradictoriu cu pârâții Primarul orașului Dărmănești și UAT Dărmănești privind anularea Certificatului de Urbanism nr.136/2018, Autorizația de Construire nr.69/2018, desființarea lucrărilor executate ilegal, conexarea cauzei cu acțiunea înaintată de Instituția Prefectului-Județul Bacău cu Dos.nr.2714/110/2019 al cărui obiect constituie anularea AC nr.69/2018 și obligarea pârâților la suportarea oricăror cheltuieli de judecată.

05.11.2019. Deputatul europarlamentar Tilki Attila, membru al delegației Ungariei în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), aflat la Strasbourg, la sesiunea de toamnă a adunării a solicitat întocmirea unui raport în cazul Cimitirului din Valea Uzului. A declarat că Ungaria se aşteaptă de la Comitetul de Miniştri să stabilească, printr-un punct de vedere unitar, faptul că Primăria Dărmăneşti şi-a depăşit atribuţiile şi a construit cruci de beton peste mormintele unor soldaţi maghiari.

06.11.2019. Președintele CJH află din surse neoficiale că la invitația ONCE Cimitirul Eroilor din Valea Uzului are loc o vizită oficială Cimitirul Eroilor din Valea Uzului se află o comisie mixtă : ungară, română și rusă.

19.11.2019. UAT Dărmănești solicită informații pe baza Legii 544/2001 privind autorizarea lucrărilor de contruire a celor 5 sole și 600 de cruciulițe efectuate de UAT Sânmartin în Cimitirul Eroilor din Valea Uzului.

26.11.2019. Cererea de intervenție principală CJH către Tribunalul Bacău, în contradictoriu cu pârâții Consiliul Local al orașului Dărmănești, respectiv UAT –orașul Dărmănești. Dosar nr.1553/110/2019.Prin aceasta s-a solicitat :

– admiterea cererii de intervenție;

– anularea HCL Dărmănești nr.29/29.03.2019 privind introducerea imobilului- Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, în suprafață de 7979 mp din domeniul privat, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al orașului Dărmănești, precum și HCL nr.48/25.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din titlul HCL nr.29/2019;

– conexarea cauzei cu Dos.nr.2716/110/2019 al cărei obiect îl constituie anularea HCL NR.29/2019, respectiv HCL nr.48/2019 ;

– solicităm obligarea pârâților la suportarea oricăror cheltuieli de judecată .

03.12.2019. Cererea de intervenție accesorie CJH către Tribunalul Bacău, în contradictoriu cu reclamantul UAT – Orașul Dărmănești, pentru susținerea poziției juridice a pârâtului ISC Nord-Est. Dosar nr.1932/110/2019.Prin aceasta s-a solicitat :

– admiterea cererii de intervenție accesorie;

– respengerea acțiunii reclamantului și menținerea ca și temeinică și legală a actului administrativ atacat (Procesul-verbal de control nr.17104/09.05.2019 ) emis de pârâtul ISC Nord-Est, referitor la Autorizația de Construire nr.69/2018, emisă de reclamantul UAT Dărmănești ;

– solicităm obligarea pârâților la suportarea oricăror cheltuieli de judecată .

16.02.2020. Curtea de Apel Tg-Mures respinge ca nefondat recursul Prefectului Jud.Harghita impotriva HCL13/2019 al UAT Sanmartin privind inchiderea cimitirului Eroilor din Valea Uzului. Sentinta definitiva.